Проведоха информационен ден в “ХРАНИНВЕСТ-ХРАНМАШКОМПЛЕКТ” АД

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Operativna programa Inovacii i konkurentosposobnostНа 18 март 2020 г. от 14:00 ч. пред сградата на „ХРАНИНВЕСТ-ХРАНМАШКОМПЛЕКТ“ АД, находяща се в гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий“, № 23, се проведе информационен ден относно изпълнения договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0034-C01 между Министерството на икономиката и „ХРАНИНВЕСТ-ХРАНМАШКОМПЛЕКТ“ АД по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в производството на “Хранинвест-Хранмашкомплект” АД.

• Проектът е свързан със закупуване, въвеждане в експлоатация и замяна на старо производствено оборудване с ново оборудване: Автоматична шлайфмашина за високо натоварване с 3 агрегата (мярка 1) – 1 бр., Хоризонтален обработващ център (мярка 2) – 1 бр., Хоризонтален обработващ център (мярка 3) – 2 бр., Хоризонтален обработващ център с палетна станция (мярка 4) – 1 бр., Хоризонтален обработващ център с въртяща маса (мярка 5) – 1 бр., Електро полиращо оборудване (мярка 6) – 1 бр., Хардуерно оборудване за измерване на енергопотребление на 24 бр. точки и комуникационно оборудване за четене на данните от газомер на 1 точка (като част от СМК) (мярка 7) – 1 брой, както и Софтуер за мониторинг на електроенергия и газ (като част от СМК) (мярка 7) – 1 брой. Допълнително се въведе Система за оползотворяване на отпадна топлина за отопление, охлаждане и подготовка на БГВ на работни помещения (мярка 8) – 1 брой. Въведе се и се сертифицира Система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001:2018. Извърши се финансов одит на проекта.

• Оборудването, системите, софтуерът, въвеждането и сертифицирането на стандарт БДС EN ISO 50001:2018, както и одитът на проекта се осъществи със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 4 245 248.05 лв., от които 2 122 624.02 лв. безвъзмездна финансова помощ (1 804 230.43 лв. европейско и 318 393.59 лв. национално съфинансиране) и 2 122 624.03 лв. собствено съфинансиране.

* * *
ВАЖНО!!! Информационният ден се проведе при строго спазване на указанията за безопасност срещу разпространението на коронавирус COVID-19. Бяха предоставени на всички посетители предпазни маски, дезинфектанти, както и се осигури контролиран достъп до мястото, където се проведе информационният ден, за да се избегне струпването на хора. Информационният ден се проведе на открито пред сградата на бенефициента. Посетителите се нареждаха през 2 метра разстояние един от друг.
6537598
#


социални мрежи


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн