EVN призовава клиентите да използват онлайн и дистанционните услуги на компанията

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
__EVN_300Компанията вече предприема мерки за регулярно почистване на помещенията на EVN Oфиси с дезинфектанти и почистващи препарати, но основна предпазна мярка е избягване на струпване на множество хора.

В изпълнение на препоръките на Националния координационен щаб за борба с вирус COVID-19, EVN България съветва своите клиенти да ограничат посещенията си в офисите на компанията, ако не са наложителни. Кoмпанията предлага редица онлайн и дистанционни начини за обслужване, които в голяма степен могат да елиминират необходимостта от лично посещение на EVN Офис и касови салони. Компанията вече предприема мерки за регулярно почистване на помещенията на EVN Oфиси с дезинфектанти и почистващи препарати, но основна предпазна мярка е избягване на струпване на множество хора.

На първо място компанията призовава да се ползват безкасовите начини за плащане на консумирана електро- и топлоенергия:

* Плащане през интернет страницата www.evn.bg през платформата ЕVN Онлайн плюс. Всеки регистриран клиент има архив за своите фактури за 13 месеца назад и графично представяне на консумацията и стойностите на фактурите по месеци.
* Директен дебит
* Е-банкиране
* Epay.bg
* Transcard.bg
* Банкомат
* Всички кеш терминали в страната.

Компанията предлага и безплатни известия по SMS/Имейл с информация за:
* Ежемесечна стойност на консумираната електроенергия, отчетен период и срок за плащане. Известието се получава всеки месец.
* Предстоящо прекъсване на електрозахранването, в случай че е пропуснат срокът за плащане. Известието се получава най-малко 3 дни преди прекъсването, което значително намалява риска от пропускане на сроковете за плащане и свързаното с това преустановяване на захранването.

SMS известията са безплатни за всички битови клиенти на EVN България без значение на ползвания от тях мобилен оператор. Регистрацията се извършва бързо и лесно онлайн на:
https://www.evn.bg/Home/SMS-email-notification.aspx

Контакти и информация по телефон и имейл:
* Денонощен тел. 0700 1 0007 и по имейл info@elyug.bg – при липса на захранване и мрежови въпроси
* Тел. 0700 1 7777 и по имейл info@evn.bg – за обща информация и услуги
* Денонощен тел. 0700 1 0207 – за автоматична проверка на сметка
* Денонощен тел. 0700 1 7898 – за топлинна енергия и услуги (за клиенти на EVN Топлофикация)
#


share button


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн