Проектът за Бюджет 2020 на Стара Загора е получил одобрението на постоянните комисии в ОбС

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
P1420219IMG_9649Заради приемането на Бюджет 2020 заседанието на Общинския съвет в Стара Загора този месец ще се проведе в сряда, 13 февруари. Първата от 33-те точки, включени в него, е именно обсъждане и гласуване на най-важния за общинските финанси и цялостна дейност документ за годината, съобщи днес пред медиите председателят на местния парламент Мария Динева.

След точката за бюджета ще се гласува на второ четене и Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата на Община Стара Загора за организация на предучилищното образование, както и предложение за изваждане на дълготрайни материални активи от общинското търговско дружество “Обредни дейности” ЕООД. Съветниците ще се произнесат и по промяна на договора за управление на управителя на “Комплексен онкологичен център” ЕООД, а така също и за провеждането на конкурси за избор на регистрирани одитори за извършване на финансов одит и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на общински търговски дружества със 100% общинско участие. Ще бъде определен представител на ОбС – Стара Загора в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия. В т. 7 – за прекратяване на съсобственост чрез делба, ще бъде гласувана разпоредба с имоти с цел “отпушване” на строителството на новата обществена сграда зад Универсалния магазин. В т.8 Общинският съвет се очаква да оттегли даденото си през юли 2019 г. съгласие за продажба на имота, върху който е построен хотел “Дедов”. Причина – купувачът е обжалвал исканата цена от 150 000 лв., която чрез съдебно решение е свалена на 57 хил. лв. – сума, неприемливо ниска за старозагорци. Ако миналата година старейшините са склонили за 150 хиляди, новият състав на ОбС тази година не е съгласен да продава централен имот на три пъти по-ниска цена.

Общинският съвет ще гласува също именуването на две улици в с. Богомилово и продажбата на три общински жилища на наемателите им. В дневния ред на сесията е включено и разглеждане на предложението на ГЕРБ, ВМРО и Земеделски НАРОДЕН СЪЮЗ за учредяването от 1 юни на общинска еднократна помощ за новородени деца, за който проект своевременно информирахме >>>.

За новия Бюджет 2020 на Община Стара Загора в размер на близо 150 млн. лв. (подробности – тук >>>) пред медиите говори Диян Димитров от Постоянната комисия по бюджет и финанси. Рядко е имало такова общо съгласие от страна на членовете на постоянните комисии на ОбС като при обсъждането на тазгодишния бюджет, коментира той. В пет от постоянните комисии Проектобюджетът е одобрен с пълно единодушие, а в останалите спорадично е имало по някой против или въздържал се.

Новият бюджет следва логиката на тези от предишните години – консервативен и предвидим е. Няма поемане на нови утежняващи кредити, запазват се данъчните ставки. Добре е застъпена работата с еврофондовете. През годината няма да се увеличават заплатите на общинските съветници, макар че те са на едно разумно ниво в сравнение с други съседни големи общини и остават под минималната работна заплата в страната. На проекта за бюджет като цяло в комисиите е дадена разумна и обективна оценка, каза Диян Димитров.

От ЗНС са предложили увеличение на средствата за фонд “Инвитро” от 60 на 90 хил. лв., уточни Мария Динева.

Следващата сесия на Общинския съвет ще бъде по график в последния четвъртък на идния месец, 26-ти март.
#spodelime


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн