Парламентът единодушно прие решение в защита на въглищните централи у нас

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Narodno sabranieСъс 158 гласа „за“ днес депутатите гласуваха в Народното събрание в срок до 29 февруари правителството да вземе всички необходими мерки за нормализиране работата на държавната ТЕЦ „Марица-изток-2“, включително чрез увеличаване на капитала на дружеството чрез Българския енергиен холдинг. Заради скъпите парникови квоти, които се налага да купува, топлоцентралата е в тежко финансово състояние.

С този акт Народното събрание заема ясна позиция в защита на производствения капацитет на въглищните централи у нас, като гарант за енергийната сигурност на страната, независимо от становището на ЕК по този въпрос.

Решението беше взето след разискванията за бъдещето на българската енергетика, предизвикани от питане на депутата от БСП Таско Ерменков и допълнени с поправки от депутата от ГЕРБ Валентин Николов, който е начело на Комисията по енергетика.

Народното събрание задължава Министерски съвет да предприеме всички необходими мерки за недопускане в дългосрочен план прекратяване на функционирането или ограничаването на производствения капацитет на въглищните топлоелектрически централи от групата на БЕХ.

Депутатите единодушно възложиха на правителството да предприеме действия за присъединяване на България към платформата „Въглищни региони в преход“ без поемане на ангажименти за закриване на въглищни централи.

„Пред България има два избора – да спазва „Зелената сделка“ или да се съобрази с потребностите си от електроенергия на достъпни цени. Вторият е за предпочитане“, заяви по време на дебатите и депутатът от ГЕРБ Емил Христов. Той прогнозира, че при вариант затваряне на централите ще се стигне до 35-40% недостиг на ток. Не е сигурно обаче дали съседите ще имат излишък, за да ни продадат, и на каква цена.

Функционирането на въглищните централи е част от енергийната сигурност на страната. Това заяви и народният представител от ГЕРБ Радостин Танев. Според него днешното разискване е важно, защото е необходимо да се положат максимални усилия за нормалното функциониране на топлоелектрическите централи, в условията на европейските изисквания.

*  *  *

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

______________________________________________________

Р Е Ш Е Н И Е

ВЪВ  ВРЪЗКА С РАЗИСКВАНИЯТА ПО ПИТАНЕТО НА НАРОДНИТЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТАСКО ЕРМЕНКОВ, ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ, ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА И АТАНАС КОСТАДИНОВ

КЪМ МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЪДЕЩЕТО НА ВЪГЛИЩНИТЕ ТОПЛОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ В БЪЛГАРИЯ

Народното събрание, на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Задължава Министерския съвет чрез министъра на енергетиката в срок до 29 февруари 2020 г. да приеме всички необходими мерки за нормалното функциониране на ТЕЦ „Марица изток – 2“ ЕАД, в това число и чрез увеличаване на капитала на дружеството от страна на Български Енергиен Холдинг ЕАД, с цел гарантиране на енергийната сигурност на страната, като елемент от националната й сигурност, независимо  от становището на Европейската комисия по този въпрос.

2. Задължава Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки за недопускане в дългосрочен план прекратяване на функционирането и/или ограничаването на производствения капацитет на въглищните топлоелектрически централи от групата на Български Енергиен Холдинг ЕАД.

3. Възлага на Министерския съвет да предприеме действия за присъединяване на Република България към платформата „Въглищни региони в преход“, без поемане на ангажименти за закриване на въглищни централи.

Решението е прието от 44-ото Народно събрание на 31 януари 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 
Цвета Караянчева
#споделяне на връзка


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн