Все още не е ясно дали ще има увеличение на цената на водата

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Kapka vodaСамо 0.9 на сто (3 стотинки) увеличение на цената на водата може да има в Стара Загора и региона, и то ако бъде решено цените в страната да се вдигнат, научи медията ни. Цифрата е ниска на фона на други градове като Кърджали, София, Русе, Видин и др. (7-9%,) или 4-6% в Сливен, Ямбол, Габрово, Благоевград, Шумен и др. Засега не е ясно дали такова увеличение по предложение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) изобщо ще бъде утвърдено от правителството. Според казаното пред медии от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова КЕВР има законово право да предлага и приема решения за промени в цените, но такива не са задължителни. Яснота по въпроса се очаква да настъпи до края на годината.

Припомняме, че ВиК ЕООД – Стара Загора участва с 12 млн. лв. собствени средства в проект за 122 млн. лв., финансиран безвъзмездно от Кохезионния фонд и държавния бюджет, за изграждане на ВиК инфраструктура в агломерациите с над 10 хиляди еквивалент-жители – Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево. Договорът бе подписан на 15 октомври 2019 г.

В рамките на агломерация Стара Загора ще бъдат изпълнени 5 обекта, обхващащи реконструкция на 44,664 км вътрешна водопроводна мрежа, вкл. обособяване на 14 DMA зони, реконструкция на 16,627 км канализационна мрежа и колектори, участък от 7,343 км от довеждащия водопровод Дунавци, както и изграждане на изсушителни полета и доставка на технологично оборудване за ПСОВ Стара Загора.

За агломерация Казанлък е предвидена реконструкцията на 20,476 км вътрешна водопроводна мрежа, вкл. обособяването на 3 DMA зони, реконструкция на 0,844 км канализационна мрежа и участък от 12,446 км от довеждащия водопровод Сахране.

В рамките на агломерация Чирпан е предвидена реконструкцията на 0,989 км разпределителна водопроводна мрежа, 1,961 км канализационна мрежа, вкл. изграждането на КПС, както и реконструкцията на участък от 5,431 км от довеждащия водопровод от водоизточник Марица.

В агломерация Раднево проекта обхваща реконструкцията на 2,258 км вътрешна водопроводна мрежа, участък от 3,747 км от довеждащ водопровод Землен, както и изграждането и въвеждането в експлоатация на дълбоки тръбни кладенци в землищата на с. Хан Аспарухово и с. Горно Ботево.

В рамките на проекта дружеството е предвидило средства за надграждане на съществуващите SCADA и GIS системи с оглед повишаване на ефективността на важни оперативни процеси, както и разработването и внедряването на софтуер за хидравлично моделиране, с чиято помощ ще се разработват дългосрочни инвестиционни планове, вкл. изготвяне на графици, оразмеряване и определяне на местоположението на бъдещи съоръжения.

В резултат на изпълнението на така предвидения проект дружеството очаква да постигне намаление на загубите на вода с 13.86% за 4-те агломерации, подобряване на качеството на водоснабдителните услуги за близо 226 хил. жители в обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД Стара Загора, както и подобряване на пречистването на отпадъчните води за близо 233 хил. жители.

Делът на съфинансиране на проекта от ВиК ЕООД – Стара Загора ще бъде осигурен чрез дългосрочен инвестиционен заем от Европейската банка за възстановяване и развитие.

Срокът за изпълнение на проекта е 54 месеца.
#uic


социални мрежи


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн