ЕVN България със съвети за ефективно управление на разходите за електроенергия през зимата и при по-дълго отсъствие от дома

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
По-ниските температури през зимния сезон са предпоставка за по-висока консумация на електроенергия спрямо предишни месеци
*
__EVN_300В началото на зимния сезон ЕVN България информира клиентите си за факторите, които влияят на потреблението на електроенергия, което традиционно се завишава през този период на годината. Някои от съветите са:

* Не покривайте и не преграждайте отоплителните уреди с мебели или тежки завеси, за да не спирате топлината, която отдават в помещението.

* Намалявайте градусите на отоплението през нощта и когато отсъствате от дома. Избягвайте да ги изключвате напълно, защото така стените на жилището изстиват и в последствие уредите консумират повече енергия, за да достигнат отново желаната висока температура.

* При закупуване на климатик съобразете мощността на уреда с големината на помещението, което ще отоплявате.

* Не поставяйте хладилник/фризер в близост до отоплителен уред или под пряка слънчева светлина.

* Използвайте пълния капацитет на пералнята.

* Използвайте енергоспестяващи крушки.

* В режим готовност за работа (stand-by) електроуредите продължават да консумират енергия. По възможност изключвайте ги напълно от щепсела.

Важно значение за консумацията на електроенергия имат различни фактори:

* режим и интензивност на потребление при всеки клиент/всяко домакинство
* състояние на жилищната сграда/имот: външни стени, прозорци, врати, покрив, под и т.н.
* налице ли са енергийноефективни мерки в имота/сградата
* външна температура: понижението на външната температура с 1 °C увеличава потреблението на енергия за отопление с около 10%
* вид и брой на използваните уреди и техният клас на енергийна ефективност
* поведението при ползване на електроуредите
* брой помещения в жилището, които се отопляват, брой живущи в жилището и др.

Препоръчваме клиентите да обърнат внимание на начина си на потребление, което би дало директно отражение в стойността на фактурата за електроенергия. Важно е всеки периодично да следи своята консумация на електроенергия чрез сверяване данните от измервателния уред (електромер).

Ако отсъствате по-дълго време от дома си:

* Изключете всички електроуреди, които не е необходимо да работят във Ваше отсъствие. Важно е да се знае, че уреди като хладилник или фризер, които не винаги е подходящо да се изключват, ще продължат да консумират електроенергия.
* Изключете от щепсела уреди като телевизор, аудио-уредба и монитор, защото и в режим на stand-by те ще продължат да консумират електроенергия.
* Уверете се, че външни хора нямат достъп до електрически контакти, които са част от ел.инсталацията на Вашия имот.
* Запишете показанията на електромера си преди да заминете и сравнете данните при завръщането си.
* Ако във Ваше отсъствие няма достъп до Вашия електромер, можете да заявите посещение на отчетник на денонощен телефон 0700 1 0007 в удобно време.

ЕVN България
Тел. за информация и справки 0700 1 7777
Тел. за автоматична проверка на сметка 0700 1 0207
e-mail: info@evn.bg
#nocspodelime.com


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн