Общинският съвет в Стара Загора определи съставите и ръководствата на 12 постоянни комисии

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
IMG_6530IMG_6534 На днешното си заседание, водено от председателя на ОбС Мария Динева (Земеделски НАРОДЕН СЪЮЗ), новият Общински съвет на Стара Загора създаде и гласува числеността, съставите и ръководствата на 12 свои постоянни комисии. Преди това стана ясно, че в местния парламент са формирани следните групи:

1. ГЕРБ (21) – председател Диян Димитров
2. Земеделски НАРОДЕН СЪЮЗ (7) – председател Методи Пенчев
3. БСП за България (7) – председател Иван Върляков
4. Демократична България (3) – председател Димитър Чорбаджиев
5. ДПС (2) – председател Тунджай Йозтурк
6. ВМРО (2) – председател Антон Андонов
7. Алтернатива на гражданите (2) – председател Янко Янков

Гласуваните Постоянни комисии на ОбС – Стара Загора са следните:

6798579759771. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД – 7-членна.
Председател: Стефан Анков
Зам.-председател: Даниела Лекина

Членове: Бояна Танева, Таньо Брайков, Иван Иванов, Иван Чолаков, Ивета Лазарова.

2. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ – 10-членна. 
Председател: Николай Николов
Зам.-председател: Стефан Димитров

Членове: Боян Бабанов, Диян Димитров, Иван Велев, Иван Трифонов Иванов, Иван Върляков, Галина Господинова, Милко Чанков, Ивета Лазарова.

3. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСКА ПОЛИТИКА – 12-членна
Председател: Димитър Чорбаджиев
Зам.-председател: Климент Пенчев

Членове: Боян Бабанов, Иванка Михайлова, Мария Жекова, Мартин Паскалев, Методи Пенчев, Дамян Георгиев, Антон Андонов, Янко Янков, Даниела Лекина, Стефан Анков.

4. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА – 9-членна
Председател: Явор Гънчев
Зам.-председател: Искра Михайлова

Членове: Иванка Михайлова, Стефан Духтев, Нина Димитрова, Милена Василева, Кирил Георгиев, Юсни Ибрям, Галина Господинова.

5. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО РАЗВИТИЕ И ТРАНСПОРТ – 11-членна
Председател: Арх. Мартин Паскалев
Зам.-председател: Методи Пенчев

Членове: Динко Михайлов, Таньо Брайков, Христо Донев, Иван Чолаков, Димитър Чорбаджиев, Антон Андонов, Янко Янков, Тихомир Трифонов, Боян Кулев.

6. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА, ТУРИЗЪМ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ – 7-членна
Председател: Дарин Петков
Зам.-председател: Петър Желязков

Членове: Гино Гинов, Валентина Бонева, Мирослав Райков, Никола Чакалов, Искра Михайлова.

7. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ, ЕКОЛОГИЯ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛАТА – 9-членна
Председател: Митко Маринов
Зам.-председател: Иван Велев

Членове: Гино Гинов, Мария Жекова, Стефан Димитров, Николай Николов, Мариус Кирков, Юсни Ибрям, Милко Чанков.

8. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА – 11-членна
Председател: Валентина Бонева
Зам.-председател: Милена Желева

Членове: Бояна Танева, Дарин Петков, Емил Славов, Искра Михайлова, Кремена Мандаджиева, Стефан Духтев, Нина Димитрова, Петър Желязков, Иванка Михайлова.

9. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – 10-членна
Председател: Д-р Емил Славов
Зам.-председател: Д-р Тунджай Йозтурк

Членове: д-р Емил Енчев, Иван Велев, д-р Георги Господинов, д-р Милена Василева, Боян Кулев, Кирил Георгиев, д-р Мариус Кирков, Янко Янков.

10. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО – 9-членна
Председател: Иван Върляков
Зам.-председател: Бояна Танева

Членове: Емил Енчев, Стефан Духтев, Милена Желева, Митко Маринов, Боян Кулев, Николай Диков, Тунджай Йозтурк.

11. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ – 8-членна
Председател: Тихомир Трифонов
Зам.-председател: Никола Чакалов

Членове: Динко Михайлов, Явор Гънчев, Климент Пенчев, Георги Господинов, Мирослав Райков, Николай Диков.

12. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ПО ЧЛ.25 ОТ ЗПУКИ – 6-членна
Председател: Дамян Георгиев
Зам.-председател: Ивета Лазарова

Членове: Диян Димитров, Кремена Мандаджиева, Христо Донев, Иван Чолаков.

IMG_6526По време на днешното заседание на Общинския съвет своята клетва за работа в името и благото на старозагорци положиха Мирослав Райков, който отсъстваше на тържествената първа сесия, и Кирил Георгиев, заемащ мястото на Красимира Чахова.
#

социални мрежи


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн