Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Стара Загора през третото тримесечие на 2019 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през третото тримесечие на 2019 г. е 8, с 20 новопостроени жилища в тях. Спрямо третото тримесечие на 2018 г. сградите са с 3 по-малко, или с 27.3%, като жилищата в тях намаляват с 15, или с 42.9% (фиг. 1).
2564652765372
От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Стара Загора през третото тримесечие на 2019 г. със стоманобетонна конструкция са 87.5% и с тухлена – 12.5%.

От всички новопостроени жилища 35.0% са с две стаи, 35.0% – с три стаи и 30.0% – с четири стаи.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна – 134 сгради с 603 жилища, Пловдив – 77 сгради с 217 жилища в тях, Бургас и София – 76 сгради, съответно със 764 и 102 жилища в тях.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в област Стара Загора през третото тримесечие на 2019 г. е 1 782 кв.м, което е с 56.7% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2018 г., а жилищната площ намалява с 58.7% и достига 1 365 кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от
117.5 кв.м през третото тримесечие на 2018 г. на 89.1 кв.м през същото тримесечие на 2019 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра – 191.4 кв. м, и Габрово – 190.8 кв. м, а най-малка – в областите Видин – 46.0 кв. м, и Разград – 71.9 кв. метра.
#социални мрежи


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн