Споразумение за инвестиционната политика ще подпомогне икономическия растеж у нас

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
_Bulgaria 300Правителството одобри Споразумение за извършване на Преглед на инвестиционната политика на страната ни от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Осъществяването на Прегледа на инвестиционната политика на страната ни е задължителна стъпка по пътя на членството на България в ОИСР. В края на 2017 година правителството потвърди сътрудничеството на България с ОИСР и конкретизира действията, които страната ни следва да предприеме за присъединяване. Едно от тях е именно Прегледът на инвестиционната политика, който представлява доклад, изготвен на основа на Рамката за инвестиционната политика (OECD Policy Framework for Investment) и Декларацията на ОИСР относно международните инвестиции и мултинационалните предприятия. Прегледът има широк подход към подобряване на инвестиционния климат и обикновено включва глави за регулирането и защитата на инвестициите, за насърчаването на инвестициите и други.

Целта на Прегледа е да мобилизира повече частни инвестиции, които да подпомогнат икономическия растеж и устойчивото развитие на страната и да допринесат за икономическото и социално благоденствие. Той изпраща позитивен знак към инвеститорите за стабилността на икономиката в България.
#


бутон за сайт


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн