Обучават 310 служители на Мини Марица-изток по европейски проект


СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
897Общо 310 служители от „Мини Марица-изток” ЕАД ще бъдат обучавани по одобрен проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Проектното предложение, с което мините участват в процедурата, е в съответствие с „Програмата за квалификационна дейност на дружеството“. То участва в процедура № BG05M9OP001-1.057 „Умения“ за подбор на проекти по ОПРЧР.

Стойността на проекта е 124 000 лв., от които 50% ще бъдат безвъзмездна помощ по ОПРЧР. Очаква се изпълнението му да започне в началото на 2020 г. и да бъде с продължителност 18 месеца.

В рамките на проекта 160 души от персонала на дружеството ще бъдат обучени по професия „Заварчик“, а 150 души по професия „Водач на МПС за обществен превоз“.

Проектното предложение е разработено по инициативата и с координацията на звено „Управление на проекти с европейско финансиране“ към отдел „Инвестиции“ в Управлението на ММИ, с участието и сътрудничеството на „Център за професионално обучение“ към отдел „Човешки ресурси“ и звено „Автотранспорт“ към отдел „Административен“.
#svz

spodelime


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн