Гълъбово обгазено и днес със серен диоксид, въздухът вече е чист

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Obgaziavane 1 maskaОт 15 до 17 часа днес в град Гълъбово отново е регистрирано превишение на алармения праг по показател серен диоксид (алармен праг – 500 микрограма на куб.м). Автоматичната измервателна станция, разположена в централната част на града, регистрира превишение в три последователни часа. Отчетените концентрации са:

* в 15:00 часа – 1072.58 микрограма на куб.м;
* в 16:00 часа – 1415.51 микрограма на куб.м;
* в 17:00 часа – 632,19 микрограма на куб.м.

РИОСВ – Стара Загора издаде предписания за контрол и редуциране на емисиите на серен диоксид на всички ТЕЦ-ове от комплекса „Марица-изток“, включително и намаляване товара на работещите към момента мощности.

В резултат на предприетите мерки и реализираните от четирите ТЕЦ-а от комплекса „Марица-изток“ действия по редуциране на емисиите на серен диоксид, в 19:00 часа на 13.10.2019 г. от автоматичната измервателна станция в Гълъбово е отчетена стойност по показателя под алармения праг:

* в 19:00 часа – 136.35 микрограма на куб.м.

Във връзка с това РИОСВ – Стара Загора уведомява, че отпада необходимостта за предприемане на предпазни мерки от населението.

Останалите пунктове за мониторинг на въздуха в област Стара Загора не отчитат превишения на нормите по контролираните показатели.

Екип от експерти на РИОСВ – Стара Загора започна днес извънредна проверка на място в ТЕЦ на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово, за спазване условията на комплексното разрешително. При констатирани нарушения ще бъдат предприети административно наказателни мерки посредством налагане на имуществена санкция в размер от 10 000 до 200 000 лв.

Дежурен екип от РИОСВ – Стара Загора продължава наблюдението на нивата на замърсителите от всички пунктове за мониторинг на територията на инспекцията.

Още по темата:
Превишение на алармения праг по показател серен диоксид е регистрирано на 12.10.2019 г. в град Гълъбово
#

споделяне в социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн