“Народен съюз” и Община Стара Загора ще разработят заедно програма за финансова помощ при раждането на I, II и III-то дете

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Нова жилищна политика за младите семейства ще бъде също сред общите инициативи
*
65363217876536321788Община Стара Загора приема и ще работи за създаването на програма за еднократна финансова помощ при раждането на първо, второ или трето дете. Предложението за разработването на такава програма бе направено пред кмета Живко Тодоров от групата общински съветници на коалиция “Народен съюз”. Представи го водачът на групата Мария Динева.

“Смятам, че трябва да отговорим на едно такова добро предложение за насърчаване на раждаемостта в Стара Загора и за борба с демографската криза и миграцията към София и в чужбина – сподели кметът Живко Тодоров. – Нужно е да приемем серия от мерки за задържането на младите хора тук. Един от инструментите за това е чрез бюджета на Общината, като приемем съответната Наредба за стимулиране на семействата при раждането на дете. При това, за да не се злоупотребява с програмата, неразделна част от нея ще бъдат група критерии за възраст – не по-ниска от 18 години, за образование – не по-ниско от средно и др., за да отиват средствата наистина към онези родители, които имат нужда от тях и ще ги използват по предназначение. Раждаемостта трябва да бъде осъзната и отговорна. Тя не може да бъде с цел издръжка на семейството с помощи. Ние ще работим в тази посока” – каза кметът.

Мария Динева уточни, че допълнителен критерий ще бъде изискването за уседналост на родителите – поне единият от тях трябва да е с постоянен адрес на територията на община Стара Загора, и то поне за последните 3 години.

На срещата на “Народен съюз” с кмета е била коментирана и темата за жилищната политика спрямо младите хора.

“В днешно време е скъпо удоволствие човек да има собствено жилище – отбеляза Живко Тодоров. – Затова с помощта на Камарата на архитектите и на хората, които ще преработват Общия устройствен план, ще определим терени в Стара Загора, в които да бъдат обособени квартали за младите хора, които имат нужда от настаняване. В тези терени Общината, било със собствени средства, било чрез обезщетения, ще предлага жилища на нуждаещите се семейства срещу определен наем, докато младите си стъпят на краката. Това означава, че ще са нужни промени в общинската Наредба за отдаване на жилища, с определянето на съответните критерии.”

Николай Диков

Николай Диков

“Адмирации спрямо предложението на Народен съюз. То ще бъде подкрепено от нас – категоричен бе Николай Диков, водач на групата на ГЕРБ в Общинския съвет на Стара Загора, избран и за водач на листата на ГЕРБ с кандидати за общински съветници за предстоящите местни избори. – В рамките на мандата ние сме били свидетели на това, как в общественото пространство се хвърлят предложения, които нямат никаква юридическа стойност и не са обосновани по никакъв начин. Затова и ние ще помогнем от страна на нашата група с пълния ресурс, който можем да предложим, и смятам, че ще изработим едно предложение, което ще бъде законово и логически издържано. Казвам “логически”, защото става въпрос за това, да се подпомогнат младите и работещи хора, които имат нужда да им се подаде ръка в създаването на семейство и в тяхната най-важна крачка – раждането на деца. И точно сега е най-подходящият момент, тъй като извървяхме дълъг път към подобряване на цялостната образователна инфраструктура чрез обновяването на училища, детски градини и ясли. И стъпка по стъпка вървим в правилната посока.”

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

#

spodelime.com


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн