В Казанлък започва изграждането на единствения в Югоизточна България Дневен център за подкрепа на хора с деменция

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
26 (1)30 (1)Първа копка за изграждане на единствения в региона Дневен център за подкрепа на хора с деменция и техните близки бе направена в Казанлък днес.
Услугата е много търсена, но предлагането й в страната е недостатъчно, отбеляза по време на церемонията областният управител Гергана Микова. В цяла България има 14 такива дома, част от които са частни.

Строително-ремонтните дейности ще обхванат през следващите 24 месеца недовършена двуетажна сграда, изпълнена до степен „груб строеж“ в общински имот. Дневният център ще се помещава на първия й етаж. За да се запази и съхрани цялата сграда и да се осигури безопасността на бъдещите потребители, вторият етаж ще остане затворен. Там ще се постави дограма, външните стени ще се топлоизолират и ще се направи покрив. На първия етаж ще има 6 спални помещения за дневния престой на потребителите, зала за лечебна физкултура, рехабилитация и психомоторика, отворено помещения за разнообразни занимания и терапии, кухня с трапезария, няколко кабинета за специалисти. В проекта са предвидени и обособени помещения за персонала на бъдещия дневен център.

Дворното пространство ще бъде облагородено и превърнато в приветливо място за разходка, почивка и организиране на различни занимания/терапии.

В границите на същия имот се намира и действащият Дом за пълнолетни лица с деменция „Димитър Папазов”.

Изпълнението на проекта е по договор на Община Казанлък с Оперативна програма „Региони в растеж”.

След закриването на Социално-инвестиционния фонд към Министерството на труда и социалната политика през 2009 г. строителните дейности по сградата остават на етап „груб строеж“. В началото на първия мандат на кмета на Казанлък Галина Стоянова нейният екип подновява търсенето на средства за построяване на сградата от различни източници, но без успех до началото на тази година. По настоящия договор отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е в размер на 553 163,00 лв., собственият принос на Община Казанлък – 33 727,99 лв., общо 586 890,99 лв.

През последните години Община Казанлък успя да разкрие десетки социални услуги за различни възрасти – за деца, за хора в неравностойно положение, за възрастни хора, включително трите центъра за настаняване от семеен тип и защитеното жилище за лица с умствена изостаналост. Създаден бе Дневен център за деца с множествени увреждания, Дневен център за младежи с увреждания, Център за обществена подкрепа, Приемна грижа, Социален патронаж и други.

В обръщението си към гостите на днешното събитие Галина Стоянова подчерта, че Община Казанлък е сред първенците в откриването на нови, различни социални услуги, които да задоволяват нуждите на различен кръг от хора.

72
#

споделяне на връзка


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн