Близо 1800 души получиха квалификация за първото полугодие в Мини Марица-изток ЕАД

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
IMG_1412Близо 1800 души преминаха 42 курса за квалификация през първото полугодие на 2019 година по Програмата за квалификационната дейност на “Мини Марица-изток” ЕАД.

Квалификационната дейност в „Мини Марица-изток“ ЕАД се извършва от лицензиран Център за професионално обучение в две направления – Програма за квалификационната дейност и Център за професионално образование (ЦПО), който координира и организира провеждането на учебни и производствени практики и стажове на ученици и студенти.

По Програмата за квалификационната дейност за 2019 година през първото полугодие са обучени общо 1792 работници, служители и външни лица, включени в 42 курса. Процентното съотношение на изпълнението на Квалификационната програма за първото полугодие по отношение на броя курсисти е 62%, а по отношение на броя курсове е 39%.

Обучението по клонове на дружеството за първото полугодие, е както следва:

* Рудник „Трояново-1” – обучени 425, от заложени 583;
* Рудник „Трояново-Север” – обучени 457, от заложени 517;
* Рудник „Трояново-3” – обучени 432, от заложени 422;
* Управление – обучени са 478, от заложените 1350.

В момента се изпълнява договор за обучение на заварчици с „Енергоремонт-Гълъбово” АД, гр. Гълъбово. От месец март до сега са обучени 33-ма работници за придобиване на правоспособност по професията „Заварчик“, като сключеният договор е със срок до края на месец ноември 2019 г. и в него са предвидени за обучение общо 105 работници.
#

share button


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн