Светлозар Терзиев упрекна синдици, нотариус и съдия за проблема с улиците в АТЗ

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Sv_Terziev320 000 лв. да бъдат платени на двете фирми, собственици на 14 улици с обща площ 83,2 декара в урбанизираната територия на бившия Азотно-торов завод, реши днес Общинският съвет на Стара Загора. Продавачите са “ГОТО 2000″ ООД с 66 777 кв.м улици (9 на брой) и “ФИНАНС ГРУП 1″ ООД с 16 489 кв.м улици (5 на брой).

В хода на разискванията по точката изказване направи Светозар Терзиев, управител на “Зара газ” ООД – една от фирмите, работещи на площадката. След като благодари на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров и на заместник-кметовете Янчо Калоянов и Красимира Чахова за усилията, положени от тях през последните 9 месеца за изясняване и решаване на висящия от години проблем, той припомни началото му и кой стои зад взетото преди 14 години решение, спряло не един и двама инвеститори да дойдат и да развиват дейност на единствената в Югоизточна България площадка, годна за химическа и каумукова промишленост – поради единствената причина, че парцелите в АТЗ са се оказали недостъпни след приватизацията на улиците.

“Наличните свободни терени в момента са като лунен пейзаж. Това са около 1000 декара с пълна инфраструктура – вода, канализация на 8 метра дълбочина, електрически подстанции с високо и ниско напрежение, жп инфраструктура и пътища” – съобщи Терзиев.

“Този проблем се яви във връзка с едно недобро решение, да не кажа по-тежка дума, на синдиците, които държавата назначи, за да разпродадат собствеността на “Агробиохим” в несъстоятелност, съответно на нотариуса, който изповяда тогава сделката за продажба на улиците и на наблюдаващия съдия от Окръжен съд – Стара Загора. Няма да кажа имената, защото те са ми близки приятели, но постъпиха некоректно към държавата” – добави бизнесменът.

“Сега вие имате възможност да коригирате тази грешка и да дадете възможност на тази територия да се развива” – обърна се към общинските съветници Светлозар Терзиев.

Той уточни, че сделката за улиците на площадка АТЗ е общо за 450 000 лева, като собствениците на фирми там са събрали помежду си разликата между 320 000 и 450 000 лева. Тези допълнителни 130 000 лв. са налични и са депозирани в специална сметка.
Agrobiohim
#vikknov

spodelime


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн