РИОСВ – Стара Загора ще санкционира “Брикел” за запрашаването на Гълъбово

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Galabovo zaprashavane 660РИОСВ – Стара Загора проверява депото за неопасни производствени отпадъци на „Брикел“ ЕАД, град Гълъбово – така нареченото “Черно езеро”. Контролът се извършва по повод излъчен репортаж в национална медия и постъпили сигнали тази сутрин в екоинспекцията за запрашаване на въздуха снощи в град Гълъбово от „Брикел” ЕАД.

Данните от пункта за контрол на качеството на въздуха, който е в централната част на града, не показват превишения на средночасовите норми по контролираните показатели от 19 часа снощи до обедните часове на днес.

Според източници от “Брикел” запрашаването е от подходите към сгуроотвала, иначе”Черното езеро” редовно се оросявало, тъкмо за да не вдига прах при силен вятър.

При извършената проверка на място беше констатирано, че оросителната система на депото работи в нормален режим и няма запрашаване. Регистрираното във вчерашния ден запрашаване е в резултат на неорганизирани емисии от депото. Съгласно условията на комплексното разрешително операторът е задължен да уведомява компетентния орган при аварии или други замърсявания, както и да документира случаите на неорганизирани емисии и предприетите коригиращи мерки за ограничаване на образуването им. При проверката е установено, че не са изпълнени тези условия, за което ще бъде стартирана административно-наказателна процедура.

Предвид променливата метеорологична обстановка е издадено и предписание да се предприемат всички мерки за допълнително овлажняване на депото през следващите дни с цел недопускане на замърсяване на атмосферния въздух и ежедневно докладване за изпълнение на предписанието.

Снимка Би Ти Ви
#gerb

бутон за споделяне


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн