WWF търси алтернативи на въгледобива в Перник и Бобов дол

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Природозащитната организация от година и половина работи за справедлив преход в Перник и Бобов дол
*
WWF znak 300Амбициозната европейска политика в областта на климата има за цел постепенно да прекрати производството на електроенергия, основаващо се на изкопаеми горива, преди 2050 г. Това налага създаването на всеобхватен подход за справедлив преход във всичките 41 въглищни региони на Европа. Той трябва да предложи адекватни алтернативи, които да намалят негативните последици за местните общности и работещите във въгледобивния сектор и тецовете, захранвани от въглища. В същото време от него се очаква да подпомогне структурната промяна към устойчива местна икономика и справяне с нанесените последици от десетилетията интензивен добив и замърсяване на околната среда.

„Природозащитната организация WWF вече година и половина работи за полагане основите на справедлив преход у нас. За да бъде успешен обаче, този проект трябва да инициира сериозен и задълбочен интерес у всички заинтересовани страни – от синдикати и представители на гражданския сектор и бизнеса, до местните, националните и европейските институции,“ казва Георги Стефанов, главен експерт „Климат и Енергия“ към WWF.

За тази цел WWF проведе поредица от междуинституционални кръгли маси, на които бяха обсъдени възможностите и предизвикателствата пред справедливия преход в Югозападна България – където голяма част от икономиката традиционно е зависима от въгледобива. Отварянето на публичен дебат постави началото на конструктивен диалог между представители на всички ключови сектори. Чрез своите форуми природозащитната организация ангажира представители на най-високо ниво от МОСВ, МЕ и МТСП, Българска стопанска камара, КТ „Подкрепа“, КНСБ и Националното сдружение на общините, а също и експерти от Европейския синдикален институт и Европейската бизнес конфедерация.

Освен това заедно с екип учени от Софийския университет WWF разработи план-концепция за създаването на нови икономически дейности в Югозападна България след окончателното закриване на въгледобивната индустрия. Планът, който предлага три сценария за развитие, се базира на конкуретните предимства на региона.

Целите на справедливия преход далеч надхвърлят границите на страната ни и по тази причина WWF България работи тясно с колеги от Германия, Полша и Гърция. В тази връзка експерти от природозащитната организация посрещнаха високопоставени представители от тези държави и ги запознаха със ситуацията в Югозападна България. В района на Перник международната делегация посети ТЕЦ „Република“ и рудник „Бела вода“, а с партньорството на община Перник проведе и публична среща със заинтересованите страни.

В Бобов дол, където последните подземни мини бяха закрити в края на 2018 г. без достатъчни икономически алтернативи за техните служители, участниците посетиха новоизградената слънчева лаборатория в сградата на бившия минен техникум, както и успешно работещо шивашко предприятие, основано в сърцето на бивша мина. Освен това гостите се запознаха и с най-масовата земеделска култура в областта – черешовите дървета, отглеждането на които загатва за огромен потенциал за вторични икономически дейности с по-висока добавена стойност.

Визитата беше част от поредицата от пътувания за обмяна на опит и споделяне на добри практики, в които всяка от държавите е ротационен домакин. Представители на WWF България вече пътуваха до Рур, Германия и до Козани, Гърция. Последното посещение е насрочено за края на ноември и ще се състои в полския въгледобивен район Силезия.
#

nov

сподели бутон


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн