Месечна среща на Клуба на работодателя в Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Klub na rabotodatelite znakУС на СНЦ “Клуб на работодателя – Стара Загора” свиква месечна среща на дружеството, която ще се проведе на 28.05.2019 г. от 18:30 ч. в конферентната зала на комплекс “Зеления хълм”, ул. Никола Икономов №6, Стара Загора, България 6013, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. „Спогодбата с Молдова относно възможността за наемане на кадри по облекчена процедура” – докладват представители от Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора – експертът Жулиета Върлякова и директорът Любен Георгиев.

2. „Процедура по подаване на уведомления по чл. 41 от Закона за хората с увреждания” – докладват Жулиета Върлякова и Любен Георгиев.

3. Обсъждане и подкрепа на обществената инициативата за акредитиране на инженерно-технически специалности и специалности от сферата на информационните технологии в структурата на Тракийски университет – Стара Загора.

4. Разни.
#бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн