Бюрото по труда набира желаещи да преминат обучение за работа като механици в Германия

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
RabotnikАко искате да се обучите като механици на съоръжения за санитарна, отоплителна и климатична техника в провинция Бавария, Германия, питайте в Бюрото по труда.

Кандидатите ще бъдат включени в дуално обучение за придобиване на специалност за срок от три години и половина, след което ще им бъде предложена работа на постоянен трудов договор.

Основните изисквания към кандидатите са:

* Да са граждани на държава членка на ЕС;
* Да имат завършено средно образование;
* Да имат подобен професионален опит;
* Да имат основни познания по немски или английски език.

Основните ползи за кандидатите са:

* Кандидатите получат професионална квалификация, докато получават пълна заплата като помощник-механик в размер на 2000 евро.
* Финансират се езикови курсове на територията на България и Германия. Участниците се запознават от самото начало с бъдещите си работодатели.
* След успешно положен междинен и заключителен изпит участниците получават премия в размер на 2500 евро.
* Участниците получават квартира по време на обучителния период.
* След успешно приключване на обучението работодателят се задължава да задържи на работа участника в проекта.

Етапи:

* До 31.05. 2019 г. – кандидатстване и подбор на кандидати;
* 26.06.2019 – 28.06.2019 г. – провеждане на интервюта с одобрените по документи кандидати в Германия (възстановяване на пътните разходи);
* 01.07. 2019 – 30.08.2019 г. – интензивен езиков курс по немски език в България за достигане на ниво А2 (възстановяване на разходите за обучение);
* 02.09.2019 г. – 28.02.2020 г. – преместване в Германия (възстановяване на разходите по преместване), включване в езиков курс по немски език за достигане на ниво В1 и започване на работа като работник в предприятие (кандидатът получава пълна заплата като помощник-механик);
* 02.03.2020 – 30.08.2020 г. – обучение по механика на съоръжения, езиково обучение за професията на ниво В2 и работа на кандидата като помощник – механик със съответното заплащане;
* 01.09.2020 – 28.02.2023 г. – тригодишно обучение за получаване на квалификация и работа като помощник-механик;
* Март 2023 г. – сключване на постоянен трудов договор с обучените специалисти с премия за получената квалификация (2500 евро).

Краен срок за кандидатстване и подбор – 31.05.2019 г. Кандидатстването е чрез изпращане на автобиография (CV) на български или немски език на е-поща N.Mitev@az.government.bg, за оферта № 491340.

За повече информация, моля, проверете в сайта на Агенция по заетостта http://eures.bg, Германия, оферта 491340; питайте в Бюрото по труда; а за жители на общини Стара Загора и Опан – и на телефон 042 697 560.
#jtdv
gerb

spodelime


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн