По проект на Фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 доизграждат системите за ранно предупреждение в Стара Загора и Гълъбово

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
TricolorSirena 200Дирекция „Комуникационни и информационни системи” при МВР изпълнява проект за „Доизграждане на системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението и органите за управление за действия при извънредни ситуации, свързани със защитата на „Европейската критична инфраструктура” на територията на гр. Стара Загора и гр. Гълъбово”.

Проектът се финансира по Фонд „Вътрешна сигурност”, приоритетни оси „Рискове и кризи”.

Доизграждането на системите за ранно предупреждение е с цел превенция, защита и сигурност на европейските граждани на определената територия. При опасност или възникване на бедствия, кризи и инциденти в обекти от критичната инфраструктура, гражданите ще бъдат своевременно оповестявани чрез акустични сигнали и гласова информация с указания за поведение и действия.
#

бутон за сайт


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн