Днес: Протест против Националната стратегия за детето 2019-2030 в Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Dete ot detski domСтарозагорци, несъгласни с разработената  “Национална стратегията за детето 2019-2030″, ще се съберат от 18.00 часа тази вечер на протест и шествие в защита на семейството.Обявеното място е пред сградата на Регионална дирекция социално подпомагане Стара Загора.

“Събираме се, за да защитим изконното си право на семейни ценности. Ние сме наясно, че Стратегията все още няма правна стойност, тя задава някаква рамка. Задължителен характер обаче ще имат приетите на по-късен етап закони и изменения на законите – се казва в изпратеното до медиите съобщение за организирания протест. – Дългият период на стратегията – 10 години, дава възможност за плавното привикване към политиките, които се налагат. Хората, които в момента имат деца, не вярват, че политиките ще бъдат въведени. Младежите, които ще имат деца през 2030-та година, сега не могат да реагират адекватно. Затова е наш дълг да реагираме и Стратегията за детето да бъде спряна.

„Стратегията“ осигурява пълна власт на държавата (чиновника) над живота на всяко дете и семейство. Децата са третирани като обект на държавна намеса, семейството се разглежда като суровинен придатък на държавата, а ролята на родителите е дефинирана като пречка пред провежданите политики. Липсата на контрол над чиновниците отваря вратите за корупция и злоупотреби, включително и за търговия с деца. Никъде в “Стратегията” няма текстове, насочени към решаването на този проблем.

„Стратегията“ осигурява контрол над родителите. Те са постоянно заплашени с отнемане на децата им под заплаха от бедност, неправилно (от гледна точка на текущата политкоректност) възпитание, избрано различно от държавно разпоредената клинична пътека лечение, отказ от ранна институционализация. Процедурите за разглеждане на сигнал са нелепи и предполагат своеволия и злоупотреби. Какви мерки за закрила да се вземат (дали едно дете да се отнеме), ще се решава веднага – в момента на постъпването на сигнал (донос). Преди да се събере и анализира каквато и да било информация по случая. „Стратегията“ предлага следенето на всички – деца и възрастни, и събирането на огромен обем информация за личния и семеен живот на всеки човек – от детството му до края на живота му, включително свободното му време и почивките му. „Стратегията“ предполага все по-ранна и все по-всеобхватна институционализация, въпреки че прокламира обратното. „Стратегията“ атакува многодетните семейства, като посочва, че техните деца са подложени на повишен риск от бедност и социално изключване. По този начин се отправя заплаха към всички родители, че ще бъдат обект на контрол и проверка, ако си позволят да имат повече от две деца. Това послание е антибългарско, антисемейно, антидетско.

Ние считаме, че демографският проблем вместо с натиск трябва да се реши чрез подпомагане на децата и семействата им.

Държавата трябва да провежда политики, които облекчават родителството. Подпомагането на родителите при отглеждането на децата им трябва да се извършва чрез разнообразни публични услуги – училища, спортни съоръжения, изграждане на подходяща градска среда… Трябва да се поощрява преди всичко отговорното родителство. Необходимо е да се изгради система за формиране у децата и младежите на ценни и желани от обществото положителни качества. Не трябва да се допуска изграждане на специална система за детско правосъдие. Създаването на специализирани съдилища е забранено от Конституцията ни! Опитът на други страни, въвели системата на специализирани детски съдилища ни учи, че родителите са лишени от равнопоставеност в съдебните процеси срещу социалните служби. Престъпленията, извършени от и срещу деца, трябва да продължат да се гледат по общия ред.

В заключение – така, както е написана към момента, тази стратегия нарушава Конституцията на Република България и Закона за лицата и семейството. Според нас тази стратегия не трябва да се приема! Искаме промяна на действащото законодателство и участие във всички работни групи, които ще бъдат създадени по темата, както и забрана за чуждестранно финансиране на политиките, касаещи семейството и детето”.
#

nov

spodelime.com


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн