Синдикалисти и енергетици заедно в защита на ТЕЦ “Марица-изток 2″ в Стара Загора преди началото на международна енергийна конференция

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
P1400358P1400361Стара Загора бе домакин днес на две значими събития, свързани с енергетика. Първо синдикалисти и енергетици заявиха на пресконференция и на митинг сериозната си тревога за съдбата на най-голямата на Балканите въглищна електроцентрала – държавната ТЕЦ “Марица-изток 2″, която е застрашена от постепенно затваряне до 2025 г. по модела на ТЕЦ “Варна”. След което в хотел “Верея” започна двудневна международна конференция под надслов “ПАКЕТ „ЧИСТА ЕНЕРГИЯ“ И ИНВЕСТИЦИИ В ЕНЕРГЕТИКАТА – РЕАЛНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”.

Ако капиталът на ТЕЦ “Марица-изток 2″ не бъде спешно увеличен, до края на годината изпълнителният директор по закон трябва да обяви дружеството в несъстоятелност, а междувременно искане за същото може да отправи всеки един от кредиторите на централата, съобщи Георги Петров, председател на Конфедерацията на енергетиците при КНСБ. За да не бъде счетено това от Еврокомисията за нерегламентирана държавна помощ, преди 20 дни е подадено съответното искане до ЕК от изпълнителния директор на БЕХ Петьо Иванов. Предпоставка за увеличението на капитала е дружеството да заработи на печалба. Но това няма как да стане, ако КЕВР не приеме искането на ТЕЦ “Марица-изток 2″ за компенсиране на пълните му разходи за критична инфраструктура. Това изисква да има квота за задължително изкупуване на произведената електрическата енергия.

P1400346“Сега ТЕЦ “Марица-изток 2″ е поставена в неравностойно положение спрямо другите ТЕЦ в комплекса, а се изисква дружеството да демонстрира положителни финансови резултати. Задължително е до месец май 2019 г. да бъдат отстранени всички пречки пред представяне на адекватно ценово заявление от ТЕЦ “Марица-изток 2″ и неговото пълноценно разглеждане от КЕВР, настоява Националната федерация на енергетиците.

Необходимо е отчисленията за Фонд сигурност на електроенергийната система да са 5% от печалбата, а не 5% от приходите. Освен това е нужно да се преразгледа законовото изискване КЕВР да не определя цена на електроенергията за изкупуване от обществен доставчик от производители, чиято регулирана цена надхвърля с повече от 10 на сто прогнозираната пазарна цена за регулаторния период.

В момента в държавната централа работят само два от осемте й енергоблока – един голям и един малък, което е между 10 и 22% от номиналния й капацитет. Много работници са пуснати в принудителен платен отпуск, а от 14 смени работят едва половината. През последните две години разходите на ТЕЦ-а са скочили с 14-15 млн. лв. и продължават да растат, като същевременно приходите намаляват.

Намаленото електропроизводство рефлектира в по-ниската потребност от въглища в минно-енергийния комплекс, което пък удря спирачка на добива в трите рудника на “Мини Марица-изток” ЕАД, заявиха синдикалистите.

Енергетиците настоявят и Министерството на енергетиката да предприеме действия пред Еврокомисията за откриване на процедура да бъде договорен дългосрочен хоризонт пред въглищното ни електропроизводство, какъвто вече са си осигурили Полша, Германия и Гърция. Настояват и МОСВ да въведе система за ефективен контрол върху емисиите на вредни газове от всички големи горивни инстралации, така че да отпаднат необоснованите атаки към ТЕЦ “Марица-изток 2″, че е основен замърсител у нас.

На митинга пред хотел “Верея” енергетиците, много от които живеят в Стара Загора, настояха за спешна среща с премиера Борисов.

* * *
P1400381P1400380За участие в двудневната международна енергийната конференция в Стара Загора пристигнаха посланиците у нас на Чехия, Палестина, Украйна и Египет, както и представители на няколко други посолства. В първия панел този следобед участваха ръководителят на представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев, зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков (на четвъртата снимка), генералният секретар на ЕВРОЕЛЕКТРИК  Кристиян Руби, директорът на Дирекция “Елетроенергетика” в Секретариата на Енергийната общност Ясмина Трхуль и директорът на Дипломатическата академия на Украйна Сергий Корсунски. Модератор на панела бе Славчо Нейков – председател на УС на Института за енергиен мениджмънт (на шестата снимка). Втори и трети панел са предвидени за втората част на деня днес, както и утре. Работата на конференцията се отразява от 25 медии.

Приветствие към участниците в конференцията поднесе от името на кмета Живко Тодоров секретарят на Община Стара Загора Делян Иванов. Той подчерта голямото значение за региона и страната на минно-енергийния комплекс “Марица-изток” и увери, че работата за развитието му ще продължи.

P1400371

Огнян Златев

Огнян Златев

Ръководителят на представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев съобщи, че само преди дни Европарламентът одобри и последните елементи от законодателния пакет “Чиста енергия”, който променя облика на глобалните енергийни пазари. Според него до 2030 г. емисиите на СО2 трябва да бъдат намалени поне с 40%, едновременно с модернизация на европейската икономика и създаване на нови работни места. “Нашите три основни цели са поставяне на енергийната ефективност на първо място, постигане на глобално лидерство в областта на енергията от възобновяеми източници и осигуряване на справедливи условия за потребителите” – заяви Огнян Златев. От 2021 г. европейската система за търговия с въглеродни емисии, влиза в нов етап. Ще бъде създаден Модернизационен фонд. 310 милиона разрешителни ще бъдат разпределени между 10 държави от ЕС, вкючително и България, за подкрепа на инвестиции за модернизация на техните енергийни системи. Друга възможност за финансиране ще е налична през т.нар. Иновационен фонд, чийто бюджет наскоро беше увеличен с 10 милиарда евро между 2020 и 2030 г. Сумата ще бъде използвана изключително за подпомагане на технологични решения, които ще помогнат за достигане на целта Европа да стане климатично неутрална до 2050 г.

Преди дни ЕК взе и решение по линия на кохезионната политика да се инвестират средства в размер на 33 млн. евро за изграждането на трансграничния междусистемен газопровод с дължина 182 км между Комотини (Гърция) и Стара Загора, припомни Огнян Златев, с което газовите системи на двете страни ще бъдат свързани за първи път.

Встъпително изложение пред конференцията направи и зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков. “Гледаме тихомълком да решаваме в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план проблемите в сектора. Въглеродните емисии от ТЕЦ “Марица-изток 2″ са осигурени. Започнахме и преговори с КЕВР в търсене на механизми за компенсиране на разходите за критичната инфраструктура – тези около 500 милиона лева вече са включени в прогнозата и обосновката на ТЕЦ-а. Към средата на годината очакваме да бъдат подадени документите за повишаване на капитала на ТЕЦ “Марица-изток 2″ и да получим съответния позитивен отговор. След пълното приемане на пакета “Чиста енергия”, именно регламента и директивата за електроенергийните пазари, има ясни изисквания по какъв начин тецовете могат да се възползват от стратегическия капацитет. И тук сме предприели необходимите действия – стартираме обследване на пазарната обстановка, в което трябва да се докаже стратегическата важност на Източномаришкия басейн, и аз съм сигурен, че тя лесно може да бъде доказана, за да могат въглищните ни централи тук да продължат да работят и в годините след 2025-та” – каза зам.-министър Станков.
#tcsnov

бутони за споделяне


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн