РИОСВ – Стара Загора проверява общинските пазари за търговия със защитени видове растения

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
От началото на март експертите на РИОСВ – Стара Загора извършват проверки за търговия на защитени растителни видове по общинските пазари в Стара Загора, Сливен и Ямбол. Контролът се осъществява ежегодно за недопускане на търговия с диворастящи защитени растения или части от тях.

При проверките се установи, че на търговските маси не се предлагат за продажба защитени растителни видове, включени в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. Не се установиха и продажби на видове, забранени за събиране през годината от естествените им находища, съгласно заповед на МОСВ, регламентираща специален режим на опазване и ползване на лечебните растения през 2019 г. Такива забранени видове са бодлив залист (сн.1), който се използва за аранжиране на цветя, пролетен горицвет (сн. 2), момина сълза (сн. 3) и др.

Експертите на РИОСВ – Стара Загора ще продължат да осъществяват контрол на търговията с диворастящи растителни видове и на други търговски обекти – магазини за цветя, които се намират извън общинските пазари. При констатиране на нарушения се налагат глоби, като за физическите лица те са от 100 до 5000 лева, а за юридическите – от 500 до 10 000 лева.

Bodliv zalist
Proleten goricvet
Momina salza
#

spodelime.com


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн