Първи ученически конкурс за журналистика организират в Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
IMG_20190226_122158 (1)Община Стара Загора, Центърът за подкрепа за личностното развитие (ЦПЛР) и Къща-музей „Гео Милев” организират Първи национален конкурс за журналистика „Гео Милев“.

Основна тема на конкурса е “Нашият свят”. Целите на организаторите са развиване на таланта и творческото въображение у младежите, утвърждаване на общочовешките ценности, популяризиране на добрите новини, гражданска ангажираност, отстояване на позиция, развитие на интереса на учениците към творческа дейност.

Според регламента участниците в раздел първи могат да изпращат материали в различни журналистически жанрове: репортаж, новина, бележка, интервю, есе, скица, очерк, история, както и кореспонденция, коментар, статия, писмо, рецензия, беседа, обзор, мемоар. Участието е индивидуално.

Изискването към творбите е да бъдат до 2 страници, написани на компютър, шрифт Times New Roman, размер 12.

Участниците имат право да участват с 1 творба в жанр, но не повече от 3 творби в раздела.

В раздела “Ученически издания” участниците могат да представят вестници на хартиен носител. Екипите участват с по 1 вестник. Могат да бъдат представени и електронни издания – участват екипи, които не издават вестници на хартиен носител, с линкове към електронни издания от учебната 2017/2018 година.

Критериите за оценка включват умение на участниците да откриват новината и да я отразяват, умение за подбор на събитията при създаване на журналистически текстове, умение за употреба на журналистически изразни средства в съответния раздел и жанр, единство между композиционно оформление и съдържание на изданието, свързано със спецификата на избрания жанр, графичен и предпечатен дизайн.

В конкурса могат да участват ученици от 6 до 12 клас в две възрастови групи: 6-7 и 8-12 клас.

Текстовете трябва да бъдат принтирани в три екземпляра и да се изпратят на адрес Стара Загора 6000, ул. „Захарий Княжески” 71, ет. 3. ЦПЛР, за журналистическия конкурс. Копие от текстовете трябва да бъдат изпратени на ел. адрес konkurs.stz@mail.bg

Ще бъдат връчени награди за първо, второ и трето място в двата раздела, както и за първа и втора възрастова група – индивидуално и колективно участие.

Ще има и специална награда „Добрата новина” за индивидуална публикация и специална награда за най-добре представил се екип или индивидуален участник от Стара Загора.

Към всяка творба трябва да бъдат посочени следните данни; трите имена на участника (за индивидуално участие), училище (извънучилищно звено), клас, телефон, e-mail; ръководител (име и телефон за контакт).

Срокът за предаване на творбите е до 10 април 2019 г. лично или по пощата или на следния адрес:

Стара Загора 6000, ул. „Захарий Княжески” 71, ет. 3
Център за подкрепа на личностното развитие

Телефон за контакт: 042 629 062.
Е-mail: konkurs.stz@ mail.bg

Отчитането на конкурса ще бъде на 07.05.2019 година.
#

социално споделяне


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн