НКЖИ обяви проекта за реконструкцията на гаровия комплекс в Стара Загора

STZAGORA.NET
*
Gara 1Gara 2Национална компания “Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) разпространи проекта за реконструкция на жп гара Стара Загора и прилежащия към нея комплекс. Съобщава се следното:

В резултат от дългогодишната експлоатация и хроничния недостиг на средства за своевременна поддръжка и ремонт, немалка част от гаровите комплекси в страната, в това число сградите в тях, са в лошо техническо и естетическо състояние. Това налага извършването на модернизация, преустройство и/или реконструкция на гаровите комплекси.

Състоянието на инфраструктурата на гарите е от голямо значение за имиджа на железопътния транспорт. Те в общия случай са лицето на железницата. От особено значение е подобряването на организацията на обслужването в гарите, както и създаването на необходимите удобства и комфорт за пътниците за повишаване привлекателността на железопътният транспорт. Необходимо е гарантиране на сигурността на пътниците, както и привеждане на гаровите комплекси в съответствие с европейските стандарти.

Проект „Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора“ е с прогнозна стойност в размер на 11 000 000 (единадесет милиона) лева без ДДС. След реализирането на проекта гаровият комплекс ще бъде цялостно реновиран, за да придобие съвременен облик, отговарящ на изискванията за енергийна ефективност и конструктивна осигуреност. Предстои пълна подмяна на дограмата (прозорци и врати), на облицовките, мазилките и покритията. Сградата ще бъде пожарно обезопасена и инсталационно осигурена.

Предвижда се подмяна на водопроводната и канализационната система, както и въвеждане на системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа. Ще бъдат създадени условия за изграждане на комфортна среда за пътниците, обслужващия персонал и наемателите в територията около сградата чрез монтиране на елементи на градско обзавеждане. До всички нива ще бъде осигурен достъп на лица с намалена подвижност.

Проектът „Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора“ ще се финансира по приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт” на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 от Европейския съюз, чрез средства от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет.
#

viknoeсоциални мрежи


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн