9 милиона човекочаса без инциденти отбеляза ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“

STZAGORA.NET
*
watch my backПрез 2018 г. ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 отчете отработени повече от 9 милиона човекочаса без инциденти на работното място. По този показател компанията се нарежда сред най-добрите в енергийния сектор.

„Добрите показатели в областта на здравословните и безопасни условия на труд са резултат от отговорното отношение и поведение както на нашите служители, така и на персонала на фирмите, изпълняващи дейности на площадката на електроцентралата. Инвестираме значителни средства и усилия за безопасната и надеждна работа на производствените съоръжения, както и за обучения за поддържане и повишаване на уменията на персонала. Благодарен съм на всички, които ежедневно полагат усилия да пазят гърба на колегите си, така че да продължават да се прибират у дома след работа здрави“ заяви Красимир Ненов, изпълнителен директор на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“

Като част от глобалната инициатива на компанията, няколко пъти годишно се провеждат Дни посветени на безопасността. Акцентира се върху актуални теми като например: безопасно шофиране, безопасна работа в ограничени пространства, управление на работата с подизпълнителите, работа с опасни материали.

КонтурГлобал провежда регулярни кампании за докладване на опасно поведение и за докладване на почти-инциденти под надслов „Дай глас, спаси живот“. Специален акцент се поставя на инициативата „Пази ми гърба“, чиято цел е да обясни, че грижата за безопасността на колегата е точно толкова важна, колкото и собствената безопасност. Всяка година КонтурГлобал Марица Изток 3 отличава своите служители и подизпълнители, демонстрирали лидерски качества за осигуряване на работната безопасност.

Използва се и специализиран софтуер за докладване и анализ на ситуациите и рисковите фактори. През последните месеци в рамките на пилотен проект се провежда детайлно изследване сред служителите, за да се оцени склонността към рисково поведение.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“е с обща инсталирана мощност от 908 МВ, тя е втората по големина електроцентрала в страната, използваща лигнитни въглища и работеща изцяло с местен ресурс от Мини Марица Изток. Централата се притежава и управлява от международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%). През последните 15 години в централата са направени инвестиции за над 1,4 млрд. лева. Благодарение на осъществена мащабна рехабилитация и модернизация, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ става първата топлоелектрическа централа в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за опазване на околната среда.
#

бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн