Технически колеж – Казанлък, обявява второ класиране

STZAGORA.NET
*

Технически университет - София, ректорат

Технически университет – София, ректорат

Технически колеж – Казанлък обявява второ класиране за прием по специалността „Технология на машиностроенето“. В тази връзка всички, които са завършили средното си образование след 2008 г. и са положили зрелостни изпити (матура) поне по един от трите предмета: математика, физика, български език и литература, могат да подадат своите документи за прием в колежа. Същото могат да направят и тези, които вече са издържали успешно приемен изпит по математика в Технически университет – София, или изпит по математика (или физика) в СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС и другите висши технически училища.

Всички кандидат-студенти следва да имат предвид, че ползват предимства при обучението си в Техническия колеж – Казанлък, позволяващи им успешна реализация в машиностроителните предприятия, а именно:

* висше техническо образование за 3 години, редовно обучение;
* класическо учебно съдържание по специалността, съчетано с широко използване на компютри и модерни софтуерни продукти;
* разширени практически занятия във водещи предприятия на територията на Казанлък и региона;
* график на обучението (четвъртък и петък следобед, събота цял ден), съобразен със заетостта на работещите студенти;

Студентите в Технически колеж – Казанлък са със същия статут като тези в университета и имат право на:

* европейски стипендии;
* участие в студентски практики, които им се заплащат;
* възможност да продължат обучението си в магистърска програма;
* участие по програма „Еразъм”.

Обучението на студентите в Технически колеж – Казанлък се провежда от висококвалифицирани преподаватели от Технически университет – София.

Документите се подават от 03.09.2018 г. в Учебен отдел на Технически колеж – Казанлък (в сградата на Младежкия дом), като допълнителна информация всеки може да получи на тел. 0896 93 86 86.
Учебната година за всички записали се започва на 4-ти октомври 2018 г.

Необходими документи за кандидатстване:

* Заявление по образец, който кандидат-студентът ще получи на място.
* Ксерокопие от дипломата за средно образование. Кандидат-студентът трябва да носи и оригинала, който ще му бъде върнат, след като бъде сверен с копието.
* Вносна бележка от банка за платена такса за кандидатстване. Таксата (30 лева) се заплаща в избрана от кандида-студента банка, а вносната бележка следва да бъде попълнена така:
Име на получателя: Технически колеж – Казанлък
IBAN: BG83TTBB94003128093207
Банка: Сосиете дженерал Експресбанк
Основание за плащане: Кандидатстване в ТКК
Задължено лице: Трите имена на кандидат-студента
ЕГН: ЕГН на кандидат-студента

Препоръчително е за справка кандидат-студентите да носят и личната си карта.
#dvaбутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн