КНСБ и КТ “Подкрепа” в РИМ – Стара Загора подкрепиха повторното освобождаване на бившия директор Ангел Динев

STZAGORA.NET
*
P1390551P1390549КНСБ и КТ “Подкрепа” в Регионалния исторически музей – Стара Загора, подкрепят повторното освобождаване* на бившия директор Ангел Динев.

“Искам да благодаря на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров за това, че взе под внимание мнението на музейната колегия и след връщане на длъжността “директор” на г-н Ангел Динев с решението на ВКС, той го освободи от същата. Целият колектив твърдо застава зад това негово решение” – заяви пред медиите доц. Евгения Иванова (в средата на първата снимка), която замества и.д. директора Петър Калчев по време на неговия отпуск.

Председателят на синдикалната организация на КНСБ в РИМ Атанас Атанасов сподели, че бившият директор, докато е бил на длъжност, е наложил авторитарен стил на управление, “какъвто го няма дори в армията”. Проблемите той формулира така:

“При нас в РИМ има Дирекционен съвет, който обсъжда важни проблеми, касаещи нашата институция. Такъв дирекционен съвет не беше свикан нито веднъж по време на неговото управление като директор на РИМ – Стара Загора.

Невъзможност за кариерно развитие и стопиране на академичното развитие на колегите. Някои от тях пишат трудове, имат чакащи за печат книги, а по време на неговото управление на дневен ред бяха единствено неговите книги. Ние като синдикална организация сме говорили по този въпрос, че е редно трудовете на колегите да бъдат издадени именно от името на Регионалния исторически музей.

Непознаване от негова страна като директор и управленец на Закона за културното наследство. Това е основният закон, по който тази институция работи. И на нормативната база, по която законът работи. Пращаше неспециалисти на теренни огледи на археологически обекти, което въобще не е тяхна работа и задължение.

Спираше международните прояви. В Стара Загора беше проведен международен симпозиум, свързан с Неолитните жилища. На него имаше учени от цяла Европа. Организатор беше Община Стара Загора, съвместно с РИМ. Той в пряк текст по време на една от оперативките каза, че който от служителите отиде да слуша лекциите на този симпозиум, който се провеждаше в залата на “Зеления хълм”, ще бъде уволнен. Тази дума – “уволнен”, присъстваше много често в неговия речник и много често се употребяваше не само към синдикалните лидери, но и към целия персонал.

Аз съм на работа тук от 7 години, и за първи път музеят е толкова единен. За първи път заставаме двата синдиката пред вас и заявяваме пълната си подкрепа към г-н Тодоров. Имали сме преди години синдикално събрание на КНСБ, което се изроди напълно в личностни нападки към тогавашния председател на синдикалната организация г-жа Ваня Ценкова. С нейното уволнение от Ангел Динев тогава беше сезиран г-н Тодоров като принципал на музея.”

От името на синдикат “Подкрепа” в музея отношение взе и неговият председател Мариана Минкова: “Ние твърдо стоим зад решението на г-н Живко Тодоров и го подкрепяме – каза тя. – Най-общо мога да характеризирам времето, през което Ангел Динев беше директор с няколко примера. Той ни беше казал: “Когато идвате на работа, ще си оставяте егото на бариерата!”. Повече няма да говоря за лични характеристики. Това, че не познава нормативната уредба, се доказа от делото, което той води срещу музея за възстановяване на длъжността “директор”. Съдът го възстанови, обаче в решението е записано, че “Ангел Динев е извършил нарушение, обявявайки конкурс за заемане на академична длъжност “доцент” по научна специалност “История на България, военна и военно-политическа история” в РИМ. Той нямаше право да обяви такъв конкурс, тъй като РИМ не е акредитирана институция. Такива институции са само университетите, които имат право да обявяват конкурси за научна длъжнст. Въпреки това той води това дело и накрая съдът му каза, че не е прав. Въпреки че беше наш член и с твърдата наша подкрепа беше приветстван като директор, след това той започна гонения на членовете на “Подкрепа”, като дори един от членовете на “Подкрепа”, под заплаха от това, че няма да му продължи трудовия договор, го принуди да отиде в КНСБ. С една дума – той започна да унищожава “Подкрепа”. Целта беше да я ликвидира, за да може да уволнява по-лесно членовете, като нямат съответно синдикална защита. За невъзможността му да работи с хора се видя в случая с Ценкова, който всички знаете. В края на краищата се стигна до нейното напускане на музея преди 3 години, когато вследствие на прилагането на всички видове хватки към нея тя беше отстранена от работа. Сега тя повторно напусна музея, като по мое мнение една от причините е вероятността, както се и случва, Ангел Динев да се върне обратно и да й бъде отново директор.”

По думите на доц. Евгения Иванова, “през последните две седмици колегите от музея бяха буквално потърпевши от действията на Ангел Динев, който не само не познава музейното законодателство, но се опитва да надскочи и държавното ни законодателство, че той е над него и трябва то да се съобрази с неговите желания и искания. 14-дневният срок за възстановяването му започна да тече от 13 август. Въпреки че знае това, той неколкократно подава подвеждаща информация, че срокът е изтекъл, че кметът не си изпълнява ангажиментите спрямо него… Четири пъти той идва тук, в музея от 14 до 22 август, като настояваше, без да има съответната заповед, да бъде допуснат в директорския кабинет, и “вдигаше настроението” на охраната. Това се отразяваше на целия колектив.”

Г-ца Кирева от “Личен състав” на РИМ сподели, че на 15 август Ангел Динев е дошъл при нея и искането да влязат в директорския кабинет, което е наложило за решаването на казуса в музея да пристигне секретарят на Община Стара Загора Делян Иванов.

Целият колектив на музея се е срещнал с кмета на Общината Живко Тодоров и зам.-кмета по хуманитарните въпроси Иванка Сотирова, за да изкаже всеки своето становище и мнение, освен отвореното писмо, което колективно бе изпратено до кмета против връщането на Ангел Динев като директор, съобщи още доц. Евгения Иванова. Кметът е предложил на Ангел Динев компромисен вариант – след като колективът не го иска за директор, заявено в прав текст в отвореното писмо, да заеме длъжността “уредник” в отдел “История на България XV-XIX век”. Но Динев е поставил условие, нарушаващо трудовото законодателство, директно да бъде назначен на тази длъжност, без да има конкурс и без задължителния 6-месечен изпитателен срок. “Това, че той продължи да идва в РИМ с настояване да заеме директорския пост, показва за сетен път колко точни и адекватни са били действията и решенията на г-н Тодоров да го освободи от длъжността” – каза доц. Евгения Иванова и обобщи:

“Целият колектив смята, че при сегашния временно изпълняващ директор музеят е много по-добре. На два пъти бяха увеличавани заплатите, музеят работи, няма нарпрежение в него, има творческа обстановка. Оттам нататък ние не можем да кажем на какво обричаме музея.”

- – - – - – -

* Дисциплинарно уволненият преди време директор на Регионалния исторически музей в Стара Загора Ангел Динев, който бе възстановен на работа с решение на ВКС в края на юли, получи заповед от кмета на града Живко Тодоров за назначаване на ръководния пост. Връчена му бе и заповед за освобождаване поради липса на качества за ефективно изпълнение на възложената му работа.
По повод решението на ВКС, музейните работници и членовете на двата синдиката в писмо от 08.08.2018 г. до кмета на Община Стара Загора обвиниха Динев в липса на управленски качества и авторитарност. Според тях връщането му като директор би компрометирало работата на музея.
След проведените срещи с Ангел Динев, със служителите в музея и синдикалните организации на КНСБ и Регионалния синдикален съюз, кметът Живко Тодоров издаде заповедта за прекратяване на трудовия му договор.
В нея се казва, че „Като действащ директор на РИМ г-н Динев е наложил авторитарен стил на управление, несъвместим с принципите за работа с хората и със специалистите от музея. С действията си е създал среда на страх у подчинените си, негативизъм и невъзможна за работа професионална среда. В поведението и отношението си към подчинените си е безпардонен и груб, което поражда страх у музейните служители. Еднолично, без използване на възможностите за диалог със служителите, конфронтира възможностите за реален социален диалог при вземане на решения, свързани с възнагражденията на служителите и синдикалните председатели. Неприемливи в тази връзка са личните качества г-н Динев, които не му дават възможност адекватно да изпълнява длъжността ръководител на музейната институция.“
Като работодател кметът приема, че установените в този смисъл качества на Динев изпълват съдържанието на правната норма на чл. 328, ал.1, т. 5 от Кодекса на труда за липса на качества у служителя за ефективно изпълнение на възложената му работа.

#vikknov

сподели бутон


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн