ДАМТН: Общините ще носят пълната отговорност за язовирите, ако ги оставят своя собственост

STZAGORA.NET
*
IMG_9333Ръководството на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), областният управител в Стара Загора Гергана Микова и зам.-областният управител Димитър Драчев проведоха днес работна среща с представители на общините от областта.

Целта на срещата бе засилване на вниманието и отговорността на собствениците на водоеми и предприемането на координирани действия съгласно приетите промени в Закона за водите.

От страна на държавната агенция участие взеха председателят на ДАМТН Петър Горновски и главният секретар Николай Николов.

На кметовете от област Стара Загора бяха представени стъпките на предстоящата процедура за категоризация на язовирите по степен на потенциална опасност, която ще се извършва от комисиите, назначени със заповед на областните управители. Беше акцентирано, че язовирите ще се класифицират в тристепенна скала на потенциална опасност в зависимост от възможно най-лошите последици от освобождаването на съхраняваните в тях води поради разрушаване или неправилна експлоатация: първа висока степен, втора значителна степен и трета ниска степен.

Представителите на общините в областта бяха запознати и с предоставената им възможност, по тяхна преценка, да внесат в Министерството на икономиката мотивирано предложение за промяна на собствеността на стопанисваните от тях язовири. Процедурата за това решение изисква наличие на взето решение от съответния общински съвет за прехвърляне собствеността безвъзмездно на държавата. Тази възможност може да бъде реализирана в тримесечен срок. В случай, че представителите на местната власт решат да запазят управляваните от тях водоеми, те ще трябва да финансират ремонтите дейности по тях, както и ще носят пълна отговорност при възникнали аварийни ситуации.
#


бутони към социални мрежи


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн