Еврокомисията прави допитване до гражданите на ЕС за запазване или отмяна на лятното часово време

STZAGORA.NET
*
EU flagСлед поредица от запитвания от страна на граждани, от Европейския парламент, както и от някои държави — членки на ЕС, Европейската комисия реши да проучи функционирането на действащите разпоредби на ЕС относно лятното часово време и да направи оценка дали те следва да бъдат променени, се казва в публикация на официалния сайт на Еврокомисията.

В този контекст Комисията желае да събере мненията на европейските граждани, заинтересованите страни и държавите членки във връзка с действащите разпоредби на ЕС относно лятното часово време и евентуалните промени на тези разпоредби.

Европейската комисия редовно получава коментари от гражданите по повод на лятното часово време, което според тях се отразява отрицателно върху здравето поради лишаване от сън, а освен това има и други отрицателни последици. Някои граждани обаче искат текущата система да бъде запазена, тъй като смятат, че тя има положително въздействие.

Някои държави членки неотдавна изпратиха до Комисията писма по въпроса. По-конкретно, Финландия поиска да се прекрати смяната на часа два пъти в годината, а Литва призова за преразглеждане на настоящата система, за да се вземат предвид регионалните и географски различия.

През февруари 2018 г. Европейският парламент прие резолюция, в която иска от Комисията да извърши задълбочена оценка на директивата и ако е необходимо, да изготви предложение за нейното преразглеждане. В резолюцията се потвърждава също, че е „от съществено значение да се поддържа единен за ЕС режим на часовото време дори след изтичането на извършваните два пъти годишно промени на часовото време“.

В отговор на резолюцията на Европейския парламент, Комисията пое ангажимент да оцени двете основни алтернативи за политика, с които разполагаме, за да се гарантира такъв хармонизиран режим:

* Запазване на настоящите разпоредби относно лятното часово време в ЕС, установени в Директива 2000/84/ЕО, или
* Прекратяване на извършваните два пъти годишно промени на часовото време във всички държави от ЕС и забрана на периодичните смени на часа. Това няма да се отрази на избора на часова зона и в крайна сметка всяка държава ще може да реши дали да използва постоянно лятно или зимно (или друго) часово време.

Допитването (в страница на български език) се намира на следния адрес:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2018-summertime-arrangements?surveylanguage=BG
(За отваряне на страницата понякога е нужно по-дълго изчакване – бел. ред.)

За участие в допитването се изисква попълване на личните данни на даващите мнението. Това могат да бъдат както частни лица, така и публични органи, организации на потребители или други заинтересовани страни.
#gerb

бутони за споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн