Палатков лагер издига искания за хората с увреждания от 5 юли в Стара Загора

STZAGORA.NET
*
Architectural barrierРодители на деца с увреждания и хора с увреждания излизат на палатков лагер на 5 юли 2018 г. в старозагорския парк “Пети октомври” в знак на протест срещу социалната политика за децата/лицата с увреждания и техните семейства под надслов “Системата ни/ги убива”.

Протестиращите издигат следните искания:

1. Приемане на внесения законопроект за Закона за личната помощ.
2. Право на лична помощ да имат деца и лица със затруднения в ежедневното си обслужване, обучение и включване в обществения живот, причинени от наличието на увреждане преди пенсионна възраст.
3. Достъпът до лична помощ да се основава само и единствено на индивидуалните потребности на детето/лицето с увреждане.
4. Средствата за Лична помощ да се отпускат след анализ на потребностите и определяне на нужда от придружител от отговорните институции.
5. Лицата и родителите на деца с увреждания да управляват сами личната си помощ.
6. Да се преразгледа предложената от МЗ реформа в системата на ТЕЛК, в която се прекарва идеята за ограничаване или отнемане на правото на пенсия, когато хората с увреждания получават доходи от трудова дейност. В Конституцията на Република България, правото на пенсия при възникване на определени обстоятелства е гарантирано, като вид осигурително право, без упражняването му да е поставено в зависимост от упражняването на друго основно право, каквото е правото на труд!
7. Да се изготви подробен и изчерпателен електронен регистър на децата/лицата с увреждания, по заболявания.

“България е единствената страна в Европейския съюз, в която хората с увреждания и родителите на деца с увреждания всяка година кандидатстват за личен асистент и се молят да бъдат одобрени” – се казва в съобщение до медиите, като се отбелязва, че в Европа хората с увреждания разполагат с бюджет за лична помощ и имат свободата и избора да го управляват.
#

viknoeбутон за социални мрежи


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн