Националният съвет на Движението на ветераните в БСП ще проведе регионално съвещание в Стара Загора

STZAGORA.NET
*
Ïàìåòíèê íà ãåíåðàë Âëàäèìèð Ñòîé÷åâ - îòêðèâàíåНа 17 май 2018 г., четвъртък, от 11.00 часа в Регионална библиотека „Захарий Княжески” Националният съвет на Движението на ветераните в БСП ще проведе регионално съвещание с участие на областните и общински председатели на движението от Бургас, Кърджали, Сливен, Стара Загора, Хасково и Ямбол.

В работата на съвещанието ще участват Динко Желев – председател на НС на Движението на ветераните в БСП, проф. Максим Мизов и Николай Белалов.
#

viknoeсоциални бутони


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн