Посланикът на САЩ посети ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“

STZAGORA.NET
*
Гълъбово, 29 март 2018 г.

Ерик Рубин

Ерик Рубин

Извънредният и пълномощен посланик на САЩ в България, Ерик Рубин, посети ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ в четвъртък, 29 март 2018 г. Президентът на ЕЙ И ЕС България Оливие Маркет показа на Негово Превъзходителство 600-мегаватовата мощност, която е най-модерната топлоелектрическа централа в България, има ключова роля за сигурността на електроснабдяването в страната и използва само местни ресурси, като по този начин допринася за енергийната независимост на страната.

По време на обиколката посланик Рубин се запозна с резултатите от мащабните инвестиции от над 1.3 милиарда евро, които компанията е направила в района на град Гълъбово. От началото на дейността си през 2011 година, ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ осигурява около 6% от общата инсталирана мощност в страната, подкрепя местната икономика и е създала над 300 преки и 4000 непреки работни места. Централата гарантира надеждност на доставките на електроенергия, разчитайки на технологиите и експертизата на ЕЙ И ЕС на местно и глобално ниво. Тя използва най-съвременните технологии за поддържане на качеството на въздуха, управление на водите, съхранение на отпадъците и защита и почвите и подпочвените води, спазвайки стандартите на Европейския съюз, Световната банка и националното законодателство. „През последните 7 години, ЕЙ И ЕС показа своя ангажимент към поддържане на високи оперативни резултати и доказа своята роля като фактор за стабилизиране на българския енергиен сектор. Нашата електроцентрала е надежден партньор на България, като осигурява безопасни и устойчиви енергийни решения“, заяви Марк Грийн, президент на ЕЙ И ЕС Евразия. „Ние високо оценяваме подкрепата на американското посолство и за нас е чест да посрещнем Негово Превъзходителство г-н Рубин в нашите съоръжения. Проведохме широка дискусия за това как ние допринасяме за енергийната сигурност и независимост на България, спазваме световните екологични стандарти, работим за устойчива промяна и подкрепяме регионалното развитие в общностите, в които работим, чрез социални програми и работни места.“, заяви президентът на ЕЙ И ЕС България Оливие Маркет.

Посланик Рубин посети също и съоръжението за депониране на отпадъци, разположено в близост до централата. Това депо, изградено според най-съвременните технологични тенденции, е уникално за България, като осигурява транспортирането и депонирането на отпадъци от производствения процес на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, обясни Тодор Бележков, изпълнителен директор „Експлоатация“ на ЕЙ И ЕС България по време на обиколката.

След посещението в модерното съоръжение за депониране на отпадъци, Негово Превъзходителство Ерик Рубин се срещна с бенефициентите по програмата на ЕЙ И ЕС за корпоративна социална отговорност. За периода на дейността си ЕЙ И ЕС е инвестирала повече от 7 млн. евро по проекти в сферата на инфраструктурата, образованието и здравеопазването. Г-н Рубин се срещна с петимата директори на местните училища. Благодарение на помощта на компанията, училището в с. Обручище, близо до Гълъбово, продължава да работи и да дава шанс на местните деца за образование в близост до домовете им. Посланикът говори и с д-р Гошо Грозев, директор на болницата в град Гълъбово, която ЕЙ И ЕС финансира за закупуване и осигуряване на поддръжката на линейката и болничните съоръжения. След това посланикът беше поканен в Младежкия център в Гълъбово. ЕЙ И ЕС изцяло финансира реновирането на обекта. Ремонтът, който превърна Младежкия център в Гълъбово в най- модерното подобно съоръжение в областта, е на стойност 4.4 милиона лева. Младежи от Гълъбово, които използват центъра, представиха фолклорен танц. Те споделиха с посланик Рубин своите впечатления от възможността да използват подобно модерно съоръжение, за да развиват уменията и талантите си.

За ЕЙ И ЕС България
ЕЙ И ЕС е най-големият инвеститор в българския енергиен сектор за последните 28 години с преки вложения, надхвърлящи 1.6 млрд. евро. ЕЙ И ЕС България е собственик на най-големия ветроенергиен парк в страната – „Свети Никола” край Каварна. Компанията също така притежава и управлява една от най-новите и модерни топлоелектрически централи в Югоизточна Европа – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово” и съоръжение за депониране на отпадъци, изградено според последните технологични тенденции. Центърът за споделени услуги в София осигурява услуги в сферата на финансите, снабдяването и доставките, информационните технологии, човешките ресурси и комуникациите за бизнеса на ЕЙ И ЕС в региона на Евразия.

ЕЙ И ЕС България е работодател на повече от 500 висококвалифицирани хора в България.

За ЕЙ И ЕС
Корпорацията ЕЙ И ЕС (NYSE:AES) е световна енергийна компания, която е включена в списъка Fortune 200. Ние осигуряваме достъпна и устойчива енергия в 15 страни чрез разнообразен портфейл от разпределителни компании, както и чрез топлоелектрически централи и проекти за възобновяеми енергийни източници. Нашите служители са отдадени на идеята да постигат високи оперативни резултати и да отговарят на променящите се нужди от енергия в света. Приходите ни през 2017 година са на стойност 11 милиарда долара, като притежаваме и управляваме активи за общо 33 милиарда долара.

Ние сме отдадени на това да подобряваме живота на нашите потребители чрез използване на енергийни решения, които обхващат широка гама от технологии и видове горива включително въглища, дизел, газ, петрол, кокс и възобновяеми енергийни източници. Нашият екип споделя страстта да помага в посрещането на настоящите и нарастващи световни енергийни нужди, докато осигурява на общността и страната, в която работи, възможността за икономически растеж, благодарение на наличието на надеждни и достъпни източници на енергия.
#

бутон за споделяне


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн