Общинският съвет даде съгласие за регистрация на „Индустриална зона Загоре“ ЕАД

STZAGORA.NET
*
IMG_8052IMG_8054Общинският съвет на Стара Загора подкрепи днес с 41 гласа регистрацията на „Индустриална зона Загоре“ ЕАД. Изграждането на нова, съвременна, модерна и функционираща индустриална зона е от изключително значение за целия регион, защото води след себе си привличане на инвестиции, увеличаване на броя на работните места и повишаване на жизнения стандарт. Дружеството ще се управлява от Съвет на директорите, в който влизат Радослав Танев, Стефан Шоселов и Румяна Грозева, които имат срок на управление от 3 години. Капиталът на дружеството е близо 5 млн. лева.

Старейшините дадоха съгласие с 42 гласа „за“ да бъде стартиран конкурс за изграждане на монумент/знак „Стара Загора – Център на Вселената“. Инициативата е обезпечена от инициаторите на идеята Пламен Русев и Николай Далаков с награден фонд от 6 хил. лева за първите три отличени идеи за пластика. Целта на поставянето на знака е да развие алтернативен туристически бранд, който да повиши разпознаваемостта и интереса към града, както и да промотира хилядолетната история и богатата култура на общината. Общинските съветници изгледаха 6-минутен клип, който разкри потенциала на изграждането на монумента в центъра на Стара Загора. Комисия в широк формат ще оцени предложенията, уточни вносителят Пламен Русев. Той допълни, че финансовата страна на проекта ще бъде решена също след обсъждане.

На второ четене бе приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи. Формулирано е паркирането на автомобили в Зелената зона по улици, площади и паркинги общинска собственост срещу заплащане на служебен абонамент от предприятия, нестопански организации и лица, упражняващи свободни професии.

По време на редовното заседание на общинските съветници бяха разгледани над 70 предложения. Ще бъдат стартирани два конкурса за избор на управители на общински дружества – на „Ученическо хранене“ и на „Дентален център – I”.

Подкрепено бе осигуряването на устойчивост на проект „Изграждане на социални жилища в град Стара Загора“. Проектът включва преустройство и изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградата на ул. „Мусала“ 26 (бивша Метрология) и обособяване на 69 съвременни социални жилища, от които 42 двустайни апартамента, 19 едностайни апартамента и 8 гарсониери. Целта на предоставяната от Община Стара Загора социална услуга ще е осигуряването на подслон и нормални условия на живот на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, които не могат да си позволят собствен дом или жилище под наем на пазарни цени, както и социално приобщаване на ползвателите. Социалните жилища, финансирани по проекти по ОПРР 2014-2020, се разграничават ясно от общия общински жилищен фонд чрез термина „социални жилища” и се управляват отделно и в съответствие с изискванията по ОПРР 2014-2020.
#

nov

социални бутони


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн