Ето кои са причините за повишеното съдържание на уран във водата на с. Казанка

STZAGORA.NET
*

Село Казанка. Снимка https://www.mirela.bg

Село Казанка. Снимка mirela.bg

Както съобщиха от РЗИ – Стара Загора, при мониторинг на водата, извършен на централен водоизточник в село Казанка, са установени концентрации на естествен уран в нея от 0,055 mg/l за ниска зона и 0,045 mg/l за висока зона, които стойности са над максималната от 0,03 mg/l на естествен уран в питейна вода в село Казанка.

Във връзка с това РЗИ – Стара Загора направи предписание за временно ограничаване на ползването на водата за питейни нужди и за готвене до връщане на качествата й в допустимите норми.

Какви са причините за появата на уран във водата? Специалистът по електрофизични и електрохимични процеси във водата проф. Жеко Ганев е категоричен, че проблемът не се дължи на добивна дейност или други фактори в региона, като близостта в случая на Централния артилерийски полигон “Змейово”, а е следствие от нещо съвсем различно.

Според изследванията на Националния център по радиобиология и радиационна защита 1/3 от водите в България подлежат на сезонен мониторинг за естествен уран. Това се налага от факта, че обострянето на проблема с естествените радионуклиди във водата е предизвикано от повишаването на органичното съдържание в нея всяка пролет, когато топящият се сняг и дъждовете увличат в питейната вода голямо количество органични киселини и основи от гниещата растителност. Наличието на органика налага премахването й, за да бъде водата годна за консумация.

Проблемът се появява точно на този етап: елиминирането на органиката от водата чрез стандартното за България хлориране отключва верига от електрофизични процеси в съдържащите се метали като манган, цинк, уран и др. Това води до трансформация на  неразтворимите до момента високовалентни естествени радионуклиди, които не се задържат в човешкото тяло и не му влияят, в такива с по-ниска валенция, които вече са разтворими и достигат до обменната система на човека и животните.

С други думи всяка пролет, особено когато сезонът е по-влажен, има дни, когато трябва да се постигне сложен баланс между това, водата да е чиста от органични примеси, но и количеството на разтворимия естествен уран в нея да е под нормата.

Когато е в неразтворимо състояние, уранът се разглежда не като радиоактивен, а като тежък метал, сравним с мангана, оловото, хрома, кадмия, цинка и др., който заедно с тях води до обичайната химическа интоксикация на организма. Индикативната доза от 60 микрограма (0.06 мг/л) естествен уран на литър вода бе намалена преди две години наполовина до 30 микрограма (0.03 милиграма) след обосновани изследвания от страна на Световната здравна организация, които показаха, че на риск от необратимо заболяване при 60 микрограма уран на литър е подложен един на всеки 2500 консуматори на такава вода, докато при максимална доза от 30 мкг/л (от 0,03 милиграма/л, както е посочено в съобщението на РЗИ) рискът се намалява до 1 на 10 хиляди души.

Съизмеримо съдържание на естествен уран във водата като у нас има във Франция, а в по-малка степен и в Швейцария. Във всички скандинавски страни количеството на естествен уран във водата е дори от 5 до 20 пъти по-високо, отколкото в България. Почти навсякъде в Европа обаче водата вече не се пречиства с хлор.
#бутон за споделяне


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн