Стартират безплатни обучения на 110 безработни по различни професии в Бюрото по труда – Стара Загора

STZAGORA.NET
*
Biuro po truda sqДирекция „Бюро по труда” – Стара Загора предлага обучения на 110 безработни по различни професии в рамките на проекти на социалните партньори. За страната броят на обучаващите се ще бъде близо 7800 души.

Проектите ще осигурят възможност безработни лица да се включат в обучения за придобиване на професионална квалификация и/или ключова компетентност, като минимум 40% от тях ще бъдат включени в заетост след това.

ПРОЕКТ „РЕСТАРТ” на АИКБ – предвижда включване на 60 лица в обучение като администратор на хотел, камериер или озеленител.

ПРОЕКТ „КРОС БИ” на БТПП предлага обучение на 20 лица като продавач-консултант.

ПРОЕКТ „НИЕ СЪЩО МОЖЕМ” на КНСБ предвижда включване в обучение на 30 лица като социален асистент, съответно 15 на деца и 15 на възрастни.

Всички, които желаят да се включат в едно от обученията, следва да се обърнат към Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора, ул. Стефан Караджа №8, стая 102. Обучението е безплатно. Задължително условие за включването е представяне на документ за образование.
#
vikdec

viknoespodelime


echo
Copyright © 2018 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн