8 нови казуса постъпиха при омбудсмана от съвместната му приемна със секретаря на Община Стара Загора

STZAGORA.NET
*
Nadezhda ChakarovaС посредничеството на г-жа Надежда Чакърова-Николова – обществен посредник Стара Загора, бе проведена съвместна приемна за гражданите с г-н Делян Иванов, секретар на община Стара Загора.

Интересът към приемната доказа, че пряката връзка с гражданите и взаимодействието между институциите е много важно за своевременно и адекватно решение на поставените проблеми. Бяха изслушани осем казуса, свързани с качество на административно обслужване, поземлена комисия, неясноти по прилагане на общински нормативни актове, екологични и други въпроси в ресора на дейността на секретаря и местния омбудсман.

С новопостъпилите сигнали от встъпването в длъжност на омбудсмана общият им брой става 78, от които 70 са решени с неговата намеса в различни области – подобряване на градска среда, осигуряване на паркоместа за хора с увреждания, социално подпомагане, обществен транспорт и т.н. Новите жалби ще бъдат разгледани и предприети необходимите проверки съобразно законовия срок.

Все повече граждани търсят информация и намесата на местния омбудсман, познават правомощията му и разчитат на полезността и доверието за работа в полза на гражданите.

В края на март предстои организирането на изнесени приемни на обществения посредник в селата Хрищени и Преславен.
#
vikdec

viknoeбутони за споделяне


echo
Copyright © 2018 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн