Фирмите без дейност вече не подават декларации в НАП

STZAGORA.NET
*
Дружествата подават декларации и справки към НАП само по електронен път
*
NAP 300 - 2От 1 януари отпадна задължението на юридическите лица, които не са упражнявали дейност през 2017 г., да подават годишна данъчна декларация в НАП и годишен отчет за дейността в Националния статистически институт. Остава ангажимента им в срок до 31 март да подадат декларация съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството в Агенцията по вписвания, с която информират, че не са развивали дейност. Като неподаването й ще бъде санкционирано от НАП.

Дружествата с дейност през 2017 г. подават годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане(ЗКПО) в НАП до 2 април, тъй като 31 март е събота. Подаването й задължително трябва да е по електронен път, подписана с електронен подпис.

От НАП напомнят за промяната в срока за подаване на справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), изготвяна по образец за изплатени доходи, различни от доходи по трудови правоотношения, че срокът е до 15 март. Тази справка се подава от предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – платци на доходи. Това ще даде възможност чрез е-услугите на НАП физическите лица да проверят преди да е изтекъл срокът за подаване на данъчни декларации какви доходи от хонорари, наеми, дивиденти и други, различни от заплата, са получили, което значително ще ги облекчи.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и за внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или в сайта на НАП www.nap.bg
#

nov

сподели ме


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн