Европейският корпус за солидарност осигурява 4000 краткосрочни работни места за младежи до 30 г.

STZAGORA.NET
*
EU 300Европейският корпус за солидарност е нова инициатива на Европейския съюз, която дава възможност на младите хора да работят по проекти в чужбина, като допринасят за общностите и хората в Европа.

Основната му мисия е да допринесе за изграждането на едно по-приобщаващо общество, подкрепящо хората в неравностойно положение и отговарящо на обществените предизвикателства.

Професионалното направление на Европейският корпус за солидарност е насочено към подкрепа на 4000 краткосрочни работни места за младежи (на възраст между 18 и 30 години) в цяла Европа в сектори, които са със солидарна насоченост.

Работните места могат да бъдат под формата на работа, стажуване или чиракуване с продължителност от 2 до 12 месеца.

Защо Вашата компания трябва да вземе уастие?

Участвайки във Европейският корпус за солидарност Вие:

* Демонстрирате своята корпоративна социална отговорност, показвайки, че човешкият фактор се брои и сте готови да допринесете положително за утрешното общество;
* Сте отворени към повишаване на фирменото мултикултурно измерение и към бизнес възможности в чужбина;
* Предлагате работно място съобразно Вашите нужди – краткосрочна заетост, стаж или чиракуване;
* Имате възможност да се сдобиете с групи мотивирани младежи, които ще са преминали подготвително обучение и/или езиков курс, преди да се включат в заетостта;
* Ще извлечете ползи от таланта и уменията на младите хора и в същото време ще им помогнете за бъдещото развитие на техните професионални и лични умения;
* Ще можете да разчитате на добре организирана подкрепа от специализирани съветници по заетостта, които ще напътстват както Вас, така и младежите по време на заетостта;
* Ще можете да се възползвате от финансова подкрепа по проекта, за изготвяне на програма на интеграция на новоназначените младежи.

За младежите схемата предлага:

* Намиране на работно място, стажуване или чиракуване в друга страна от ЕС
* Пряка финансова помощ, основаваща се на опростени варианти за разходи (фиксирани ставки и еднократни суми)

Подробна информация може да получите в Бюро по труда – Стара Загора, ул. Стефан Караджа №8, стаи 106 и 111.
#

бутон за социални мрежи


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн