От БСП – Стара Загора заподозряха проблем в точка от приетия бюджет, от Общината ги успокоиха, че всичко е наред

STZAGORA.NET
*

Общинският съвет прие Бюджет 2018 на Община Стара Загора на 31 януари

Общинският съвет прие Бюджет 2018 на Община Стара Загора на 31 януари

От БСП – Стара Загора поискаха намесата областният управител да върне за преразглеждане на точка от решението на Общинския съвет за бюджета на общината, приет на 31 януари. Партийният председател в Стара Загора Валентина Бонева визира решението по т.1.5., касаеща 2,5 млн. лв. планирани приходи от продажба на общинска собственост, които ще се използват за „текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура”, но без да са посочени конкретни обекти и съответно финансиране. “Не е ясно кои обекти и с колко се предвижда да се финансират” – сочи Бонева в сигнала си до областния управител.

В отговор, даден пред вестник “Старозагорски новини”, главният финансист на Община Стара Загора Цанка Ганева обаче заявява, че проблем няма.

“Решението за бюджета във въпросната точка 1.5 “Утвърждава поименен списък на обектите, които се финансират от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение No 16, неразделна част от настоящото решение” е напълно законосъобразно и в съответствие с изискванията на действащите нормативни и поднормативни актове и указанията на Министерството на финансите относно съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2018 година” – сочи Цанка Ганева.

“Твърдението, изложено в сигнала, е по същество неправилно интерпретиране на информацията във връзка със съставянето на бюджета и показва недостатъчно добро познаване на процесите на бюджетиране” – допълва тях и обяснява подробно следното:

“Съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси “Постъпленията от продажба на общински нефинансови активи се разходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура и за погасяване на временни безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл. 130ж, ал. 1.” Община Стара Загора е спазила изискването на ЗПФ, като е предложила постъпленията да се изразходват за текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура.

Визираното в сигнала Приложение No 16 е типова бланка по образец на Министерство на финансите. Както е видно от самата справка по параграфи, функции и обекти, се разшифроват само капиталовите разходи.

На последния ред на Приложение No 16 е отразена и другата възможност, която чл. 127, ал. 2 дава на общините, а именно постъпленията от продажба на общински нефинансови активи да се разходват за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура. При вариант тези приходи да се използват изцяло или част от тях за погасяване на главници, то тогава сумата, съгласно изискванията, би трябвало да се отчита в приходната част на бюджета по параграф 83 “Заеми от банки и други лица в страната” със знак “минус”.

“В община Стара Загора има традиционно установени добри взаимоотношения между Общинската администрация и Общинския съвет. Вярвам, че времето за безсмислено противопоставяне отдавна е отминало. Въпреки различните позиции и дискусии, за нас е важно да надделяват аргументите, които са позитивни и са от полза за развитието на общината. Отворени сме към всички градивни предложения, които могат да бъдат реализирани и биха помогнали за подобряване на жизнената среда в общината” – казва в заключение Цанка Ганева.
#
vikdec

viknoeсоциални бутони


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн