ВМРО предлага 3 свои въпроса за национален референдум по Истанбулската конвенция

STZAGORA.NET
*
Конвенцията е дело на Съвета на Европа* – организация извън структурите на Европейския съюз, и България не е длъжна да я ратифицира на всяка цена
*
P1380646Регионалният координатор и член на националното ръководство на ВМРО-БНД Антон Андонов (вдясно на снимката) представи пред медиите в Стара Загора народния представител на воеводите от Пловдив Александър Сиди, който сподели вижданията на партията относно Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, известна като Истанбулска конвенция.

Според депутата разпространяваната сред учителите анкета на фондация “Джендър образование, изследвания и технологии” (ДОИТ), за която по-рано ВМРО би тревога, е била “безумна”, тъй като на въпроса за пола на съответния преподавател са били изредени “мъжки”, “женски” и “друго (посочете какво)”. “Интересно какво би могъл да отговори човек на това “друго”. Ако някой някъде си мисли, че би могъл да създаде някакви нови измерения на това понятие, жестоко се лъже, че в това би могло да се включи българското общество. Ние категорично няма да го допуснем” – каза Александър Сиди.

“За съжаление колкото повече четем този документ, който наистина има за цел да запази жените от домашно насилие и да въведе нови, по-строги мерки в тяхната защита, се оказва, че на втори прочит в него има ужасяващи неща. Има един доклад още от 2010 г. на работна група към Съвета на Европа, изнесен от евродепутата и зам.-председател на ВМРО Ангел Джамбазки, в който се казва, че е добре в Конвенцията за защита на жените да бъдат заложени правата на LGBTI-общността (лесбийки, гей, бисексуални, трансджендър и интерсекс хора). Това е абсурдно. Ние не смятаме, че в една конвенция, която е направена с цел защита на жените, има нужда от права на каквато и да било друга група, особено такава малка в процентно отношение у нас и по света като тази. Ние нямаме нищо против всеки вечер да си ляга с когото си иска, това не е наша работа. Но наша работа е когато тези хора се опитват освен това, което правят нощем по леглата си, да го вменяват и на нашите деца. Защото в тази конвенция освен правата на LGBTI-общността е разписано задължението да бъде въведено така нареченото “джендър обучение” в училищата. Виждаме, че тези организации са изключително активни, финансирани със сигурност отвън” – каза още народният представител от ВМРО.

Според Ал. Сиди ако тази конвенция бъде ратифицирана у нас, според ВМРО ще трябва да се променят над 20 закона, включително Конституцията – чл. 6 (“Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.” – бел. ред.). Освен това: Закон за защита от домашно насилие, Закон за правна помощ, Закон за младежта и спорта, Семеен кодекс, Закон за убежището и бежанците, Закон за национална система 112, Закон за МВР, Закон за закрила на детето, Закон за местно самоуправление и местна администрация, Закон за юридическите лица с нестопанска цел, Закон за здравето, Закон за лечебните заведения, Закон за гражданската регистрация и документите за самоличност, Закон за средното образование, Закон за висшето образование, Закон за влизането, пребиваването и напускането на РБългария от гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, Наказател кодекс на РБългария, Гражданско-процесуален кодекс на РБългария, както и всички други закони, подзаконови и нормативни актове, свързани с изброените закони, засягаши правата на човека, правната помощ, бежанците, гражданското състояние и т.н.

“Това е един изключително огромен обем работа, който ще се създаде само от това, че въвеждаме така наречената джендър-терминология. Това е причината ние да сме, първо, изключително против ратификацията на тази конвенция. Нашата парламентарна група в момента работи по пакет закони, които да въведат нормите от тази конвенция в няколкото закона, които биха могли да променят начина, по който се защитават жените – Законът за защита от домашно насилие, НК, Законът за МВР. Смятаме, че по този начин ще успеем да въведем правната норма, която налага Истанбулската конвенция, без необходимостта да променяме всичко останало и да въвеждаме въпросната джендър-терминология” – обясни Александър Сиди.

Графика - Megdani.com

Графика – Megdani.com

ВМРО по принцип възприемат идеята за национален референдум по темата, но не с предложения от БСП въпрос, който според тях е неадекватен, а с три въпроса, формулирани миналата седмица от лидера на ВМРО Красимир Каракачанов, които са всъщност “ябълката на раздора” по отношение на Истанбулската конвенция: 1. За ли сте въвеждането на “джендър” и “трети пол” в българското законодателство? 2. За ли сте въвеждането на джендър-обучение в българските училища? 3. Подкрепяте ли еднополовите бракове?

На въпрос на медията ни вижда ли начин България да се въздържи от ратификация на Истанбулската конвенция, но същевременно да се предпази от имиджови щети в международен план, Ал. Сиди отговори, че страната ни не е длъжна да извършва ратификацията на всяка цена. “Това не е конвенция на европейска институция, а на Съвета на Европа, който е съвсем отделна организация, нямаща нищо общо с институциите на Европейския съюз*. Така че не сме задължени по никакъв начин да я ратифицираме. Това би било решение на българския парламент и на българската държава. Освен това тази конвенция не е писана ва българските условия, макар че и тук има изключително сложни проблеми, които тя би могла да реши. Тя и писана по-скоро за арабските страни и за онази част от света, където насилието вържу жени, включително някои хирургични манипулации върху тях в ранна възраст, са честа практика. Крайната цел е подмяна на всички онези християнски ценности, върху които стоят основите на Европа. А всяка от страните в ЕС е загрижена за запазване на суверенитета си” – обобщи депутатът.

У нас има реално около 20-25 фондации, които се финансират по незнайно какъв начин – къде явно, къде неявно, и които работят в българските училища – уточни на свой ред регионалният координатор на ВМРО в Стара Загора Антон Андонов. След скандалния факт с разпространяваната в училищата анкета на фондация ДОИТ, което е станало със знанието на РУО, но не и на местната власт в лицето на Община Стара Загора и Общинския съвет, като общински съветник той ще предложи още на следващото заседание на Постоянната комисия по образование, наука и защита правата на децата абсолютно всички писма, които минават към училищата, независимо на каква тема, да стават достояние и на въпросната комисия на Общинския съвет.

- – - – - – -
* Съветът на Европа (СЕ) е политическа международна организация на страните от Европа (т.нар. „Голяма Европа“ – 47 страни членки, за разлика от 28-те страни членки на Европейския съюз), която работи за целите на европейската интеграция. Организацията насърчава сътрудничеството между всички държави в Европа в областта на правото, човешките права, демократичното развитие и културното сътрудничество. В организацията членуват 47 държави с 800 милиона души население и тя е напълно самостоятелен орган, съществуващ отделно от ЕС. За разлика от ЕС, Съветът на Европа няма правомощия да създава закони. Двете организации споделят общ флаг и химн.

Два от най-известните органа на Съвета на Европа са Европейският съд по правата на човека, който прилага Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи, и Съветът на европейската фармакопея, който залага стандартите за фармацевтичните продукти в Европа. Съветът на Европа е създал множество стандарти, харти и конвенции, които улесняват сътрудничеството между европейските държави.

Най-важните органи на Съвета на Европа са Комитетът на министрите, съставен от министрите на външните работи на всички държави-членки, Парламентарната асамблея (ПАСЕ), съставена от представители на парламентите на държавите-членки и Генералният секретар, който оглавява секретариата на Съвета на Европа (в момента постът се заема от бившия премиер на Норвегия Турбьорн Ягланд). Комисарят по човешките права в рамките на съвета има задача да спомага за спазването на човешките права.

Седалището на Съвета на Европа е разположено в Страсбург, Франция. Официалните езици са английски и френски език. Комитетът на министрите и Парламентарната асамблея използват за работни езици също немски, италиански и руски език. (Википедия)
#


бутони за споделяне


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн