246 вакантни длъжности за войници обяви Министерството на отбраната

STZAGORA.NET

BA - znakВоенно окръжие – Стара Загора информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 246 вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Сухопътни войски. От тях:

- В гарнизон Стара Загора   – 30 вакантни длъжности;

- В гарнизон Казанлък          – 34 вакантни длъжности;

- Във в. ф. 24620 – Свобода  – 23 вакантни длъжности;

- В гарнизон Хасково            – 15 вакантни длъжности;

- В гарнизон Ямбол               – 30 вакантни длъжности;

- В гарнизон Карлово            – 27 вакантни длъжности;

- В гарнизон Плевен              – 19 вакантни длъжности;

- В гарнизон Белене               – 20 вакантни длъжности;

- Във в. ф. 46690 – Пловдив  – 16 вакантни длъжности;

- Във в. ф. 26240 – Сливен     – 18 вакантни длъжности;

- Във в. ф. 42600 – Мусачево – 14 вакантни длъжности.

 

 Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

1. Да имат завършено средно образование.

2. Да не са по-възрастни от 28 години.

3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

5. Да нямат друго гражданство.

 

Кандидатите, които имат постоянен адрес в област Стара Загора, подават документи във Военно окръжие – Стара Загора в срок до 02.02.2018 г.

За повече информация кандидатите да посетят Военно окръжие – Стара Загора, ул. “Свети Княз Борис I” 55.
#svz

бутон за сайт


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн