НТС – Стара Загора присъди годишните си награди за отличим принос на водещи специалисти

STZAGORA.NET
*
NTS znak 300През 2017 година НТС – Стара Загора за двадесет и втори пореден път присъди награди на изявени специалисти с принос през годината в направленията: автоматика, информатика и електроника; електротехника; минно дело и геология; строителство и архитектура; хидротехника; геодезия и земеустройство; лесовъдство; лесотехника; земеделие; химия и екология; икономика; индустриален мениджмънт;

Днес тържествено бяха обявени и връчени годишните награди на НТС – Стара Загора за отличим принос на водещи специалисти през 2017 година в съответните направления. Техни носители станаха:

Untitled 4
#viknoespodelime.com


echo
Copyright © 2018 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн