Училище, настоятелство, архитекти и Община: Проектът за оградата на II ОУ е единствено възможният

STZAGORA.NET

* Трима архитекти са на мнение, че няма как да се обнови пропуканият зид на училището със запазване на опрените в него дървета
* Липите в двора на старозагорското Второ основно училище изглежда са по-скоро на 80, а не на 40 години

P1380265P1380270С участието на кмета Живко Тодоров, главния архитект Виктория Грозева, арх. Петър Киряков – председател на Камарата на архитектите в Стара Загора, арх. Иван Иванов – бивш главен архитект на града, представители на училището, училищното настоятелство и граждани, тази вечер в зала “П. Р. Славейков” се състоя очакваното обществено обсъждане на проблема с опасно пропуканата ограда на Второ основно училище и проекта за нейното обновяване. Обсъждането дойде, след като в социалните мрежи настоятелно бе предложено при премахването на стария каменен зид и вдигането на нов от армиран бетон да бъдат запазени посадените навремето в непосредствена близост до него дървета.

Към момента е възложен проект за „Подпорна стена и ограда по южната граница на ІІ основно училище „П.Р.Славейков“, който е внесен за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство към Министерство на културата, тъй като сградата на училището е паметник на културно-историческото наследство от местно значение и попада в обхвата на археологически резерват „Августа Траяна“. От Министерство на културата са поискали проектът да бъде одобрен от директора на училището и от училищното настоятелство.

В хода на дискусията стана ясно, че всички биха желали 8-те стари липи и един малък кипарис да бъдат запазени, стига това да е технически възможно. Експертите, включително участвалите в срещата архитекти, обаче са категорични, че естественото желание за съхраняване на всяко едно дърво в Стара Загора в случая е неизпълнимо. Липите са били посадени преди много години прекалено близо до зида и никой не може да гарантира, че няма да рухнат в момента на премахването му върху строителните работници и върху платното на една от най-натоварените градски магистрали – бул. “Генерал Столетов”.

При това, както отбеляза арх. Иванов, тези липи са вече на твърде почтена възраст – според него са на не по-малко от 60 години, а не на 40, както досега се твърди. (Възрастни старозагорци дори свидетелстват, че според спомените им същите по размер липи на няколко метра встрани, по бул. “Митрополит Методи Кусев”, са садени през 30-те или 40-те години на ХХ век, тъй като ги помнят от времето на своята младост. Това увеличава предполагаемата възраст на дърветата край оградата на 80-90 години – бел. ред.). “Няма нищо вечно, дърветата също подлежат на периодична подмяна”, отбеляза по този повод ексглавният архитект на Стара Загора. При това очакванията са последващото компенсаторно залесяване да умножи дървесната растителност в тази част на града.

Директорът на Второ основно училище Милена Желязкова заяви в прав текст: “Най-напред мислим и сме отговорни за това, да запазим живота на нашите деца. Никой не иска да маха дървета, които не пречат. В случая е важно становището на експертите и архитектите”. И призова всеки да се изказва според компетенцията си.

Стана ясно и че не е възможно да бъдат реализирани предложения за използване на част от прилежащия тротоар за втора стена или за стъпване върху него на Г-образна обърната навън основа на стената. Тъй като законът не го позволява, а и под тротоара минават важни комуникации.

Проектът за новата ограда повтаря външния вид на сегашната, тъй като училището е паметник на културата и промени не се допускат, отбеляза арх. Виктория Грозева.

Атанас Атанасов, член на Училищното настоятелство на II ОУ, обърна внимание на факта, че дискутираните липи са стари и трошливи. “Всички бихме желали те да оцелеят, но са много близо до оградата и изкопните работи ще ги засегнат” – каза той. Неговото предложение е да се заменят с нови интензивно растящи широколистни видове, вместо с предложения пояс от иглолистни (кипариси).

Други двама членове на Училищното настоятелство – доц. Емил Славов и г-жа Драгова, бяха категорични, че проблемът е преекспониран. “Решението за нова ограда дойде, след като алармирахме за проблема наши народни представители. Благодарни сме им и се надяваме ремонтът да приключи колкото е възможно по-скоро” – каза доц. Славов. “Безсмислено е сега да спорим за сянката на дърветата” – заключи Драгова. (Относно въпросната сянка – който е виждал как се пълни източният двор на училището в цялата му площ със стотици деца, е наясно, че те най-малко от всичко се вълнуват на слънце ли са, или на сянка. При това учебното време е от средата на септември до средата на юни – месеци с умерени температури. През най-горещите летни месеци учениците са във ваканция – бел. ред.)

Очевидно е, че оградната стена на Второ основно училище е компрометирана и трябва да бъде обновена – заяви и кметът Живко Тодоров, като обърна внимание на това, че не Общината, а специалисти са правили експертизата и са предложили адекватен проект за отстраняване на проблема, след като за него са били тревога от училището. “Ако от другата страна имаше двама-трима архитекти, които да кажат друго – да, бихме обсъждали. Имотът е общинска собственост и Община Стара Загора има задължението да го поддържа. Проектът по закон трябва да е одобрен както от училището, така и от Училищното настоятелство, което е факт” – сподели той, като също потвърди, че Общината ще предложи варианти за компенсаторно засаждане на дървета от същия вид.
P1380172P1380185
P1380169P1380170
#viknoeсподеляне в социални мрежи


echo
Copyright © 2018 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн