За Индустриална зона “Загоре” ще почерпим от опита на зоните в Пловдив и Бургас

STZAGORA.NET
*
Стара Загора ще разчита на кадри от Казанлък, Димитровград, Сливен и други съседни градове
*
IMG_2795IMG_2798 (4)Среща между представители на изпълнителната, законодателната, местната власт, бизнеса в Стара Загора, експерти и граждани на тема “ДА! На българските региони – инвестиционна дестинация Стара Загора” се състоя от 10 часа днес в зала “П.Р.Славейков” в сградата на Общината. Неин инициатор и домакин бе кметът Живко Тодоров, а организатор – вестник “Стандарт”. В модерираната от главния редактор на медиата Славка Бозукова дискусия за създаването на Индустриална зона “Загоре” участваха -зам.-председателят на Народното събрание Емил Христов, зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, областнят управител Гергана Микова, народните представители Маноил Манев и Радостин Танев от ГЕРБ, Халил Летифов (ДПС), председателят на Надзорния съвет на “Трейс Груп Холд” АД проф. Николай Михайлов, председателите на двете работодателски организации в Стара Загора – на КРИБ Стефан Шоселов и на Клуба на работодателя Димитър Гайдаров и др.

“Опитът на Пловдив трябва да се използва. Естественото продължение на тяхната индустриална зона, която вече отеснява, е към Стара Загора, където Общината осигурява 150 декара площ на Околовръстния път, в която инвеститорите ще бъдат посрещнати с облекчени административни процедури, в каквато посока вече работим – сподели кметът Живко Тодоров. – Това ще бъде една бърза писта за инвестиции. Ние влизаме в нея с апорт на земята, а държавата – с парични средства за изграждане на необходимата инфраструктура, по модела на индустриалната зона в Бургас. Стара Загора има потенциал и кадри, но ще търсим взаимодействие и с градове, отдалечени на не повече от 40 минути от нас, като Казанлък, Димитровград, Нова Загора, Сливен и Ямбол, откъдето могат да бъдат привлечени кадри. Залагаме на общите интереси на държавата, общините и бизнеса в изграждането на зона “Загоре”, която ще промотираме по всички достъпни начини. По думите на старозагорския градоначалник профилът на бъдещите инвеститори вече е уточнен – ще бъдат привличани фирми не с голям брой неквалифицирани работни места, а такива с висока добавена стойност на производството, с високи заплати и квалифицирана работна ръка.

Зам.-министър Лъчезар Борисов акцентира върху отличните макроикономически данни и финансова стабилност на България, по които сме сред водещите страни в Европейския съюз. “Бизнесът в Европа има нужда от дестинации като България – вече се забелязва изнасяне на производства на изток, като в този ред на мисли Стара Загора е с множество предимства” – каза той, като посочи сериозният ръст в броя на заетите в старозагорския регион спрямо миналата 2016-та година и ниската безработица. Министерството на икономиката вече управлява собствеността на бившето летище с 2200 дка площ. Половината от нея вече е в активите на Държавната консолидационна компания, като чака реализация, а скоро към ДКК ще бъде присъединена и втората част. Очаква се тази площ да получи развитие чрез публично-частно партньорство с участието на Община Стара Загора.

Безработицата в България е 5,8%, докато средната в страните от ЕС е 7,4%. В Старозагорска област безработните са под 5%, а в Стара Загора-град – само 2,9%, подчерта зам.-министър Зорница Русинова. Очерталата се през последните десетилетия липса на кадри е следствие от изключително неблагоприятната демографска картина в страната, каза тя. Положителното с днешна дата е, че все повече се залага на специфично обучение според заявените нужди на работодателите. За целта са отделени 80 млн. лв. Не всяко производство изисква кадри с висше образование. В региона на Стара Загора например се търсят предимно кадри в областта на машиностроенето, отбеляза Зорница Русинова. Според нея вследствие на взетите мерки до 10 години проблемът с излизането на квалифицирани кадри на пазара на труда ще бъде изцяло решен. За целта с днешна дата е необходимо работодателите да разполагат с по-добра система за прогнозиране на нуждата от работни кадри. На централно ниво се работи и по въпроса за либерализиране на вноса на кадри от трети страни като Молдова, Украйна и Армения чрез двустранни споразумения.

Зам.-председателят на парламента Емил Христов отбеляза, че околните райони на Казанлък, Хасково, Сливен, Димитровград и др. не бива да възприемат бързо растящата Стара Загора като неизгодна за тях. Заедно можем да постигнем далеч по-добри резултати, отколкото ако всеки да работи сам. За целта ще започнат разговори за обединяване на усилията. Емил Христов акцентира и върху необходимостта от по-бързо подобряване на Закона за публично-частното партньорство (засягащ колаборацията бизнес-община, бизнес-държава – бел. ред.), работата по който през последните години преминава през последователни периоди на активизация и затихване.

“Знаем приоритетите на икономиката ни през следващите 25 години. Нека сега да решим и какви кадри ще са ни необходими – заяви в изказването си проф. Николай Михайлов. Като преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия той отбеляза, че засега държавата все още бяга от управлението на висшето образование – дейност, която е оставила на професорите. По темата за кадрите като шеф на “Трейс Груп Холд” той съобщи, че поради недостиг на български работници в строителството на софийското метро, изпълнявано от структурите на “Трейс”, са привлечени работници от Албания, които, по думите му, работели два пъти по-добре от нашите.

Стефан Шоселов апелира политиците да забравят за боричканията си в парламента, като подкрепят с общи усилия развитието на България. В този ключов момент страната ни трябва да има стабилно управление, без катаклизми в данъчната система през следващите години. Бизнесът ще започне през следващите години да увеличава заплатите, но само срещу по-висококачествен труд насреща, каза той.

Димитър Гайдаров благодари за бързо подадената ръка от общината и държавата за създаването на Индустриална зона “Загоре”.

Маноил Манев напомни, че бизнесът отдавна “крещи” за нуждата си от квалифицирани изпълнителски кадри. И предложи в процеса на приобщаване на българи от съседните страни да бъде въведена “Зелена карта”, с която да могат законно да живеят и работят у нас, докато чакат оформянето на българското си гражданство. Манев напомни и това, че през последните години пропуски в законодетелен план са довели до това, да бъдат забравени частните професионални училища.
#viknoeбутон за социални мрежи


echo
Copyright © 2018 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн