Предстои конкурс за нов управител на “Казанлъшка Искра” ЕООД

STZAGORA.NET
*
10Това реши Общинският съвет в Казанлък на свое редовно заседание днес, като одобри откриването на процедура по провеждане на конкурса.

Преди това общинските съветници гласуваха прекратяване на договора, с който Общински съвет – Казанлък възлага управлението на „Казанлъшка Искра“ ЕООД на Кристалина Златева Вълчева за срок от три години, като не я освобождават от отговорност за текущата година в качеството й на управител.

Договорът за управление на търговското дружество изтича на 07.04.2018 г., но поради внесено писмено предизвестие от Управителя, в което тя иска прекратяване преди изтичане на този срок, с тримесечно писмено предизвестие, по причини от здравословен и личен характер – Клауза на ал.2 по същия договор от Общинска администрация предложиха неговото прекратяване.

Кристалина Златева Вълчева е избрана за управител на „Казанлъшка Искра“ ЕООД с решение от 26.03.2015 г. на Общински съвет – Казанлък. В негово изпълнение кметът на Община Казанлък е сключил договор с дата 03.04.2015 г. за възлагане управлението на дружеството.

Предложението на Общинската администрация за предварително изпълнение на решението за обявяване на конкурс за нов управител на търговското дружество, което издава общинския вестник, е продиктувано от изтичане на финансовата година и за да не остане общинското търговско дружество без управител.

Условията за участие в конкурса ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Община Казанлък, раздел „Общинска собственост“ – „Обяви и съобщения“, съобщиха от пресцентъра на администрацията.
#


бутон за социални мрежи


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн