Покана за Общо събрание на Клуба на работодателя – Стара Загора

STZAGORA.NET
*
Klub na rabotodateliaУважаеми дами и господа,

УС на СНЦ “Клуб на Работодателя – Стара Загора” свиква Общо събрание
на 28.11.2017 г. от 18:30 ч. в конферентната зала на комплекс “Зеленият хълм”

при следния
ДНЕВЕН РЕД:

1. Организираните от Клуба на работодателя, съвместно с Регионално Управление на Образованието и Търговско Промишлена Палата – Стара Загора, ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ, през изминалата Европейска седмица на професионалните умения – впечатления на фирмите взели участие във възможността ученици и техните родители да посетят предприятията им, с цел ореинтиране за професионална реализация.
(18:30 – 19:30)

2. Изграждане на индустриална зона „Загоре” с участието на Община Стара Загора, държавата и бизнеса в региона – учредяване на Акционерно дружество.
(19:30 – 20:15)

3. Разни
(20:15 – 20:30)

При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

Председател:
Димитър Гайдаров
#


сподели бутон


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн