Превишение на алармения праг за серен диоксид бе регистрирано тази вечер в Гълъбово

STZAGORA.NET
*
Obgaziavane 1 maska sq 365Автоматичната измервателна станция, разположена в централната част на град Гълъбово регистрира превишение на алармения праг по показател серен диоксид в три последователни часа. Отчетените стойности в 16, 17 и 18 часа надвишиха съответно 1,7; 3,7 и 3,0 пъти пределно допустимата концентрация от 500 микрограма на кубичен метър. Аларменият праг за серен диоксид се изразява в измерване на концентрации над тази стойност в три последователни часа.

Източник на замърсяването със серен диоксид в Гълъбово са топлоелектрическите централи в енергиен комплекс “Марица-изток”. На операторите са издадени предписания за предприемане на незабавни мерки за ограничаване на емисиите на серен диоксид в атмосферния въздух, включително и за намаляване на работещи мощности.

РИОСВ – Стара Загора уведоми компетентните държавни и общински институции в община Гълъбово и региона за отчетеното превишение и необходимостта от прилагане на разработения Оперативен план за действие за опазване здравето на населението.

Останалите пунктове за мониторинг на атмосферния въздух в област Стара Загора не регистрираха превишения на нормите по контролираните показатели.

Впоследствие концентрацията на серен диоксид в атмосферния въздух на Гълъбово се понижи и в 20 часа бе под регламентираната средночасова норма от 350 микрограма на кубичен метър.

РИОСВ – Стара Загора уведоми населението на Гълъбово, че отпада необходимостта от предприетите предпазни мерки.

Всички пунктове за мониторинг на въздуха в област Стара Загора не отчитат превишения на нормите по контролираните показатели.

РИОСВ – Стара Загора продължава да следи данните за качеството на атмосферния въздух в Гълъбово и от мониторинговите пуктове в областта.
#

споделяне във facebook


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн