Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Стара Загора през третото тримесечие на 2017 година

STZAGORA.NET
*
(Предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през третото тримесечие на 2017 г. е 4, с 4 новопостроени жилища в тях. Спрямо третото тримесечие на 2016 г. сградите са с 16 по-малко, а жилищата в тях намаляват с 31, или с 88.6% (фиг. 1).
45467
Всички въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2017 г. са с тухлена конструкция.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с три стаи (50.0%), следван от този на жилищата с две и четири стаи – по 25.0%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна – 82 сгради с 606 жилища в тях, Пловдив – 74 сгради с 214 жилища, и Бургас – 68 сгради с 559 жилища.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в област Стара Загора през третото тримесечие на 2017 г. е 355 кв.м, което е с 86.9% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2016 г., а жилищната площ намалява с 89.2% до 272 кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 77.3 кв.м през третото тримесечие на 2016 г. на 88,8 кв.м през същото тримесечие на 2017 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Сливен – 152.4 кв. м, и Силистра – 124.7 кв. м, а най-малка – в областите Разград – 50.0 кв. м, и Шумен – 55.2 кв. метра.

Методологични бележки

Статистическите данни за новопостроените жилищни сгради и жилища са разработени на базата на тримесечна информация, получавана от общинските администрации.

В обхвата на наблюдението се включват новопостроените жилищни сгради с одобрен приемателен протокол обр. 16 или издадено разрешение за ползване съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Жилищната площ включва площта на стаите за живеене, спалните, нишите за спане, столовите, стаите за дневно престояване, стаите, ползвани като работни кабинети и библиотеки на научни работници, гостните, холовете, но не включва площта на кухните. Спомагателната площ включва площта на спомагателните помещения, стаите и кухните с площ по-малка от 4 кв. м, вестибюлите с портал и друга преграда, коридорите, антретата, баните, тоалетните, килерите, дрешниците, другите спомагателни помещения (сушилни, перални, балкони и лоджии) независимо от големината на площта им. Площта на кухните над 4 кв. м е посочена отделно.

Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната и спомагателната площ и площта на кухните.

Средната полезна площ на жилището е отношение на полезната площ към броя на жилищата.
#vikknov

бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн