Проектът за ново ларго в Стара Загора изключва пресичането му от автомобили по “Руски” и “Цар Иван Шишман”?

STZAGORA.NET
*
Видеоклип представя елементи от новата визия на централния площад и пешеходната зона в Града на липите
*
В Youtube от вчера е качен 10-минутен видеоклип, представящ цялостната концепция за подобряване на градската среда в централната част на Стара Загора от ул. “Хаджи Димитър Асенов” до бул. “Патриарх Евтимий” с автори архитектите Велимир Георгиев, Александър Бакърджиев, Пламена Аврамова и Христо Пелтеков.

Във видеото са представени схеми за гъстотата на обществените функции, зелената система, автомобилния трафик и човекопотока. Основните принципи, залегнали в проекта, са описани като единност, устойчивост, функционалност, човешки мащаб, естетичност, комуникация, съобразяване с градския ритъм и условия за социални събития.

Констатирано е, че досега пешеходната зона е била с неясен облик, с нетрайни настилки и кръпки, с недостатъчно ограничен достъп на автомобили, без рекреационни зони, с хаотично разположение на търговските обекти, с недобре решен главен площад и без ясно дефинирано начало и край.

В противовес на това авторите на проекта предлагат ясна и хармонична визия, единна настилка, естествени материали с голяма здравина и трайност, организирани пространства около търговските обекти, рекреационни зони, повече места за културни изяви и ограничаване на пресичащите пешеходната зона автомобили.

Настилката за пешеходния трафик ще е износоустойчива и нехлъзгава, с рекреационни пояси от двете страни на централната ивица (в оста на дърветата) и с по-тесни пояси, в които движението се забавя чрез места за почивка, осветление, чешми и временни търговски обекти. Там материалът на настилката ще е същият, но в по-дребен мащаб. Третата надлъжна функционална ивица пред търговските обекти отново ще е с по-динамичен поток, освободена от обекти, а настилката й ще бъде като на централната ос.

Със снимки и пояснения във видеото са разгледани поотделно особеностите и решенията за 6-те сектора от най-западния до най-източния.

Специално внимание е отделено на площада пред сградата на Общината, за който е отчетено, че е достатъчно широк, но в момента не изпълнява предназначението си по най-добрия начин и не е предпочитано място за спонтанни събития, срещи, рекреация или игра. Рамкиран е неубедително, като от западната страна граничи с накъсано пространство от зелени кашпи, с преминаване към зона, несвързана с функцията му. Площадът следва древната римска ос, но не кореспондира със средата. Предвидено е премахване на нефункциониращата водна стена пред Общината, на обемните кашпи в западната част. Вече са премахнати черните стъпки около пластиката с птицата-Феникс, като самата тя ще бъде изместена на друго място.

В западната част на площада ще се обособи постоянна сцена, ще се подобри достъпността към сградата на Общината.

Ще има скрити водни фонтани със звук и светлина, излизащи директно от земята. Предвиждат се и пейки за удобно наблюдаване на сцената и фонтаните. Няколко допълнителни дървета за сянка и рекреация ще рамкират така обособеното площадно пространство откъм бул. Цар Симеон Велики.

За зоната пред хотел “Верея” е отчетено, че пространството е хаотично, претрупано с търговски обекти. Средната зелена ос е изгубила очертанията и предназначението си. Ограничено е пешеходното преминаване и липсва ясен контур на зоната на заведенията.

За постигането на по-открита, приветлива и свободно достъпна градска среда на това място е нужно да се предприеме следното, пишат авторите на проекта: Освобождаване на средната зона за отдих; от двете страни да се обособят ивици за свободно презинаване; ясно да се позиционират заведенията по периферията на улицата в линия; редуциране на заетите от търговските обекти площи, както и ясно дефиниране на границите им.

По подобен начин във видеото са описани недостатъците и предлаганите решения и за останалите 5 зони на изток до бул. “Патриарх Евтимий”.

Главната задача на този проект е изграждането на една истинска пешеходна зона на града, съобразена с функционалните и естетически изисквания на времето, в което живеем – е отбелязано в клипа.

Успоредно с това се предлага “едно ново предизвикателство както към общинските власти, така и към общественото мнение на гражданството”. Четиримата архитекти са на мнение, че прекъсването на автомобилното движение по бул. “Руски” и ул. “Цар Иван Шишман” в зоната на разработката и разширяването й в северна посока до ул. “Св. княз Борис” качествено ще разшири и подобри функционирането на зоната, без това да накърни чувствително автомобилното придвижване север-юг в града.

“Наясно сме с факта, че това ще доведе до оживена полемика – признават авторите на проекта, – но се надяваме, че вглеждайки се в сполучливите подобни решения както по света, така и у нас, градът ни ще обърне гръб на култа към автомобилната разходка в центъра и ще предпочете една приветлива, красива и здравословна градска среда, за която ще ни благодарят и нашите деца.
#junspodelime


echo
Copyright © 2017 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн